Schrijven – Zelfportret (Lab)

Je schrijft een zelfportret van maximaal 300 woorden. In deze tekst gebruik je vijf woorden waarmee jij jezelf kunt beschrijven (zie lijst hieronder). Het moet een echte tekst worden.

Voorbeeld: Ook ben ik optimistisch, wat blijkt uit het feit dat ik zeker wist dat ik mijn examen zou halen. In ieder geval ben ik een doorzetter, opgeven doe ik dus niet snel.

In je tekst let je op zaken als alinea-indeling, hoofdletters, interpunctie (punten, komma’s, leestekens) en spelling. Tijdens de lessen Nederlands zal hier aandacht aan worden besteed. Zie voor de woorden die je in je tekst verwerkt de woordenlijst hieronder.

De volgende onderwerpen zullen in je zelfportret aan bod moeten komen:

  • Dit ben ik! Vertel wie je bent, geef je naam, leeftijd, enz.
  • Vertel over je woonplaats, afstand huis – school. Hoe kom je naar school?
  • Met wie woon je samen? Wat kun (en wil) je over je familie, huisdieren, vriend of vriendin vertellen?
  • Wat zijn je hobby’s? Wat doe je in je vrije tijd?
  • Vertel als je werkt (bijbaan) waar en op welke dagen je werkt en wat je doet.
  • Waarom heb je gekozen voor deze opleiding?
  • Wat wil je na de opleiding met je diploma op zak gaan doen? Voor de beantwoording van deze vraag beschrijf je zo goed als mogelijk de werkplek waar jij volgens jou komt te werken. Hoe ziet het er daar uit? Wat voor soort bedrijf is het? Wat zijn jouw werkzaamheden?

 

KERNKWALITEIT VALKUIL ALLERGIE UITDAGING
service-gericht grenzeloos hard en star grens stellen
optimistisch naïef pessimisme alert
beheerst onpersoonlijk onbereikbaar empatisch
stabiel traag onbezonnen experimenteel
efficiënt statisch chaotisch creatief
empathisch sentimenteel afstandelijk beschouwend
betrokken dwepend onverschillig beschouwend
realistisch cynisch zweverig idealistisch
profilerend arrogant onzichtbaar bescheiden
gedisciplineerd perfectionistisch ongedisciplineerd los laten
innovatief zwevend statisch en star efficiënt
kritisch rebels ja-knikken respectvol
flexibel wispelturig star ordenend
daadkrachtig drammerig passief geduldig
geduldig passief drammerig daadkrachtig
beschouwend afstandelijk sentimenteel empatisch
zelfverzekerd arrogant middelmatig bescheiden
bescheiden onzichtbaar arrogant profilerend
autonoom dwars onderdanig meegaand
besluitvaardig forcerend besluiteloos ontvankelijk
ingetogen passief opdringerig initiatiefrijk
rust(ig) afwachtend opdringerig initiatiefrijk
gezagsgetrouw ja-knikken anarchistisch consensus
volgzaam onderdanig eigengereid initiatiefrijk
gehoorzaam slaafs eigenzinnig autonoom
loyaal gezag onderdanig ongehoorzaam kritisch
behulpzaam bemoeizuchtig onverschillig los laten
toegewijd fanatiek laisser-faire hulpvaardig
relativerend onzichtbaar opgeblazen overtuigd
overtuigd fanatiek meningloos relativerend
moed(ig) roekeloos aarzelend bedachtzaam
bedachtzaam beducht roekeloos moedig
meegaand onzichtbaar eigengereid autonoom
wederkerig gelijkvormig eenzijdig fair
idealistisch zweverig cynisch realistisch
harmonisch toedekken conflict direct
gestructureerd bureaucratisch inconsistent aanpassing
ordenend star wispelturig flexibel
rationeel afstandelijk willekeur betrokken
betrouwbaar saai wispelturig innovatief