SCHRIJVEN 2F OEFENEXAMEN

LET OP: EEN SCHRIJFEXAMEN BESTAAT UIT 3 OPDRACHTEN. JE MOET ZE IN 1 UUR KUNNEN SCHRIJVEN.

INSTRUCTIE OPDRACHT MAILEN: KLIK OP DE AFBEELDING

OPDRACHT Voetbalclub

Sinds een jaar ben je lid van voetbalclub AFC Niffo’s. Afgelopen week zijn daar (voor het eerst sinds lange tijd) weer spullen van andere leden gestolen en zijn er spullen in de kleedkamers vernield. Bij SC Oost-West heeft ook zoiets plaatsgevonden; zij hebben hier maatregelen tegen genomen. Voetbalclub AFC Niffo’s heeft een website; je besluit dat er actie moet worden ondernomen. Daarom schrijf je een tekst voor deze website. Het doel van je tekst? Je wil je teamgenoten oproepen om dit probleem op te lossen! (Het doel van je tekst moet voor de lezer direct duidelijk zijn).

In je tekst:

  • beschrijf je wat er is gebeurd. Je geeft minimaal éénvoorbeeld (van spullen die in de kleedkamer zijn vernield of hieruit zijn gestolen);
  • leg je kort uit wat jouw mening hierover is;
  • beschrijf je minimaal vier maatregelen die voetbalclub Oost-West in een vergelijkbare situatie heeft genomen;
  • beschrijf je welke maatregel jij per direct in zou willen voeren als jij het voor het zeggen had.

Schrijf je tekst. Je moet de gevraagde informatie zelf verzinnen.

OPDRACHT Dancefeest

Binnenkort organiseert het bedrijf waar jij stage loopt (of als BBL-student werkt) een dancefeest. Met het geld dat hiermee wordt verdiend wordt geld ingezameld voor een bevriend bedrijf in een ander land. Dat bedrijf heeft geld nodig om nieuw gereedschap aan te schaffen. Het bedrijf waarvoor jij werkt, wil dat zoveel mogelijk werknemers naar het dancefeest komen. Je schrijft een uitnodiging voor op de website van jouw bedrijf.

In de uitnodiging:

– vertel je waar en wanneer het dancefeest is;

– vertel je hoeveel een entreekaartje kost. Leg ook uit hoe wat er met het geld wordt gedaan; noem het goede doel en geef nog één voorbeeld;

– Noem minimaal drie muzieksoorten die op die avond te horen zullen zijn;

– vertel je waarom iedereen moet komen. Geef hiervoor minimaal twee argumenten;

– leg je uit waar of hoe werknemers zich kunnen aanmelden.

Schrijf de uitnodiging. Je mag de informatie zelf verzinnen.

Opdracht 20 Digitale leeromgeving

Je volgt een opleiding bij Tata Steel. Je hebt voor deze opleiding een onderzoek uitgevoerd naar de ICT-voorzieningen. Op de locatie waar jij les krijgt, heb je de mening van studenten in kaart gebracht.

Jullie werken met Ipads, terwijl computers makkelijker zou zijn.

Er zijn 11 computers op de locatie waar jij leskrijgt, dat zouden er 24 moeten zijn. Van die 11 computers heb je de kwaliteit bekeken. En dan die Wifi nog ….

Je stuurt een e-mail naar de locatie-directeur over het onderzoek. Het doel van je e-mail is om haar te adviseren over de ICT-voorzieningen op school.

In de e-mail:

  • beschrijf je de aanleiding van het onderzoek;
  • vertel je hoe, wanneer en bij wie je het onderzoek hebt uitgevoerd;
  • beschrijf je de resultaten van het onderzoek. Gebruik hiervoor de resultaten die je in een tabel hebt gezet. Noem minimaal drie opvallende resultaten uit je onderzoek;
  • beschrijf je waarom studenten wel of niet eeen eigen laptop aan zouden moeten schaffen;
  • geef je de directie minimaal twee andere adviezen. 

Veel informatie moet je zelf verzinnen, maar je mag gebruikmaken van je eigen ervaringen.