ARCHIEF NED LEERJAAR 2

LES 1

 
 • Vrij lezen. 

LES 2

Mededeling licentie studiemeter (2-jarige licentie), daarna:

 

Schermafdruk 2019-09-06 12.08.57.png

Een betoog heeft altijd de volgende opbouw:

1e alinea

Je legt uit wat de begrippen betekenen; legt daarna de situatie uit (wat heb je gezien?) en geeft jouw mening (of wat je ziet nurture of nature is) met twee argumenten.

 • laatste 30 minuten van de les:
 • opdracht schrijven bespreken (individueel):
 • https://lesned.net/schrijven-zelfportret-lab/
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/ en leest het eerste hoofdstuk van ‘De Vanger in het Graan.”

LES 3

– 1 –

– 2 –

 • Studiemeter:Via Starttaal online 3F
 • Werkwoordspelling gecombineerd
 • Oefening 1 t/m 3 allemaal groen

 

– 3 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/ en leest het eerste hoofdstuk van ‘De Vanger in het Graan” van J.D. Salinger.
 • Nog geen boek en Salinger gelezen?
 • Lees Haruki Murakami:

LES 4

– 1 –

– 2 –

 

– 3 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/

LES 5

– 1 –

– 2 –

 

– 3 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/

LES 6

– 1 –

– 2 –

 

– 3 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/

LES 7

– 1 –

– 2 –

 • Je leest je betoog na en verbetert het.
 • Je vormt een ‘duo-schrijfgroep’.
 • Je bespreekt elkaars betoog. Klopt de zinsbouw?
 • Inleveren: Ga naar www.edmodo.com
 • Naar eplanner_appicon (rechterkant webpagina)
 • Inleverpunt: ga naar 18 oktober Betoog Vitaal 

Wat was de opdracht?

 

– 3 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/

LES 8

– 1 –

 

– 2 –

– 3 –

 • Betoog inleveren: Ga naar www.edmodo.com
 • Naar eplanner_appicon (rechterkant webpagina)
 • Inleverpunt: ga naar 18 oktober ‘Betoog Vitaal’

Wat was de opdracht?

– 4 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Boekentips: https://lesned.net/boeken-verhalen/

LES 9

– 1 –

– 2 –

Theorie Nederlands: Waarom grammatica

“Om mij te pesten!”

 1. Voorbereidende uitleg voor ‘zij / hun / hen’
 2. https://educatie-en-school.infonu.nl/taal/21792-engels-grammatica-direct-and-indirect-objects.html

– 3 –

Studiemeter

Nog geen studiemeter?

Ga naar https://www.jufmelis.nl/zinsontleding

 • en maak de oefeningen:
 • meewerkend voorwerp
 • lijdend voorwerp

– 4 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/

LES 10

– 1 –

– 2 –

Theorie Nederlands: Waarom grammatica

 1. ( les 12: ‘zij / hun / hen’)
 2. https://educatie-en-school.infonu.nl/taal/21792-engels-grammatica-direct-and-indirect-objects.html
 3. Volgorde ontleden

– 3 –

1) Inloggen op Nedercom: https://lesned.net/nedercom-instructie/

2) Studiemeter

Nog geen studiemeter?

Ga naar https://www.jufmelis.nl/zinsontleding

 • en maak de oefeningen:
 • meewerkend voorwerp
 • lijdend voorwerp

– 4 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/

LES 11

– 1 –

– 2 –

 1. ( les 12: ‘zij / hun / hen’)
 2. ViaStarttaal Online – 3F – Grammatica
 3. Lijdend voorwerp – meewerkend voorwerp – oef. 2 klassikaal
 4. Daarna Oefening 2 individueel
 5. Volgorde ontleden

– 3 –

– 4 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/

LES 12

– 1 –

– 2 –

 1. ‘zij / hun / hen’ – klassikaal
 2. https://www.berktekst.nl/formuleren/zezij-of-hunhen/zezij-of-hunhen-01/
 3. https://www.berktekst.nl/formuleren/zezij-of-hunhen/zezijhunhen-02/

– 3 –

 • Studiemeter:  
 • ViaStarttaal Online – 3F – Stijl – Zij – hun – hen – Oefening 1 en 2

Facultatief

Opdracht: Onderzoek in het lab

Opdracht: Selecteer onderstaande vragen en plak ze in een Word document. Zet jouw antwoord onder elke vraag. Maak er daarna een tekst van.

 1. Welk dier / plant / geneesmiddel / verdachte situatie / …..  (eigen idee) / … zou jij in een laboratorium willen onderzoeken?
 2. Voor wat voor soort bedrijf zou dit laboratorium werken?
 3. Wat zou jouw functie zijn?
 4. Wat zou jouw functie zijn in het onderzoek waar jij bij zou assisteren?
 5. Welke voorbereidende activiteiten heb jij ondernomen voordat het dier / de plant / enzovoorts / … in het laboratorium zou worden onderzocht?

 

– 4 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/

LES 13

– 1 –

– 2 –

 • werkwoorden 1 (kahoot: klassikaal)

– 3 –

– 4 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/

LES 14

– 1 –

– 2 –

Opdracht Vuurwerk – schrijfplan betoog

Let op: Met een schrijfplan beschrijf je in steekwoorden en korte zinnen wat je in je uiteindelijke tekst wilt beschrijven. 

 1. Situatie: Er is vuurwerk afgestoken in jouw straat / dorp / stad / in Nederland.
 2. Je onderzoekt hoeveel immateriële en materiële schade er dit jaar is aangericht. Je noteert cijfers en bronnen over schade en slachtoffers.
 3. Je noteert jouw mening over vuurwerk: moet deze traditie wel of niet worden afgeschaft? Of moet er een alternatief komen? Het alternatief noteer je alvast, maar verwerk je later in je tekst (zie punt 8.)
 4. Je noteert 3 argumenten waarmee je jouw mening verdedigt. Het sterkste argument gebruik je later bij de weerlegging (zie punt 6.)
 5. Je noteert twee tegenargumenten die klasgenoten met een andere mening waarschijnlijk gaan gebruiken;
 6. Je noteert jouw sterkste argument waarmee je jouw tegenstanders denkt te kunnen overtuigen van jouw mening (dat is een van de argumenten die je bij punt 4 hebt beschreven.)
 7. Je noteert een alternatief voor het afsteken van vuurwerk.
 8. Je noteert een passende conclusie. Gebruik een signaalwoord als dus of een ander signaalwoord.
 • Studenten Burgerschap: schrijfplan tijdens lesuur Nederlands / 1e uitwerking tijdens lesuur Burgerschap, definitieve uitwerking tijdens lesuur Nederlands week 3
 • Overige studenten: schrijfplan tijdens lesuur Nederlands / definitieve uitwerking tijdens lesuur Nederlands week 3

– 3 –

– 4 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/
 

LES 15

– 1 –

– 2 –

 •  Kahoot: werkwoorden theorie (13 vragen)

– 3 –

 • Opdracht Vuurwerk
 • Vandaag werk je het schrijfplan uit dat je tijdens de vorige week hebt opgesteld.
 • LET OP: Tijdens een examen heb je 30 minuten de tijd om jouw betoog te schrijven.   
  • je schrijfplan en betoog stuur je naar: labtechniek@gmail.com

– 4 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/

LES 16

– 1 –

– 2 –

 •  Studiemeter > ViaStarttaal Online > 3F >  Lezen
 • Tekst 8: Een eerlijke hotelkamer plus fairtrademenu

– 3 –

 • Opdracht Vuurwerk wordt vanaf deze week nagekeken / besproken.
 • Heb je al het schrijfplan uitgewerkt dat je in week 3 hebt opgesteld? LET OP: Tijdens een examen heb je 30 minuten de tijd om jouw betoog te schrijven.   
  • je schrijfplan en betoog stuur je naar : labtechniek@gmail.com

– 4 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/

17

– 1 –

– 2 –

 • Studiemeter > ViaStarttaal Online > 3F >  Lezen (week 5)
 • Tekst 8: Een eerlijke hotelkamer plus fairtrademenu
 • Lezen en analyseren (tekst op niveau 4F +)
 • Hoe alles een kwestie van perspectief werd – Bas Heijne (NRC) – PDF
 • Hoe alles een kwestie van perspectief werd – Bas Heijne (NRC) – WORD
 • ↔ Instructie en opdracht: Deze tekst verscheen in de zaterdagbijlage van NRC Handelsblad. (De oorspronkelijke tekst kent geen genummerde alinea-indeling). Je leest de tekst individueel. In twee- of drietallen ga je daarna per alinea na wat de betekenis is van bepaalde woorden of zinnen. Die noteer je in een WORD-document. Je houdt de nummering van de alinea’s aan. Kom je een naam tegen van een filosoof, wetenschapper of schrijver (man of vrouw), dan schrijf je de naam op; je onderzoekt vervolgens wat zijn/haar betekenis voor deze tekst.

– 3 –

 • Opdracht Vuurwerk wordt vanaf deze week nagekeken / besproken.
 • Heb je al het schrijfplan uitgewerkt dat je in week 3 hebt opgesteld? LET OP: Tijdens een examen heb je 30 minuten de tijd om jouw betoog te schrijven.   
  • je schrijfplan en betoog stuur je naar : labtechniek@gmail.com

– 4 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/

18

– 1 –

– 2 –

– 3 –

 • We kijken eerst naar dit negen minuten durende filmpje:

 • Daarna schrijf je een mail aan een vriend / vriendin. Je beschrijft:
 • – wat voor soort filmpje hebt gezien.
 • – je noemt drie opvallende momenten die te zien zijn;
 • – je geeft twee argumenten waarom je vriend / vriendin dit filmpje beslist moet zien;
 • – je sluit je mail af met een vraag.
 • LET OP: Je gebruikt in je mail in ieder geval signaalwoorden die je in het volgende bestand vindt bij de kolom opsomming en chronologisch verband.  Overzicht signaalwoorden

 

– 4 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/

LES 19  (leerjaar 1)

1

2

 • (Bijna) elke les – Het nieuws van de dag – lezen en schrijven
 • Je beschrijft in welke krant je welk artikel je hebt gelezen en waar het artikel over gaat. Tussen de 40 en 60 woorden.
 • https://lesned.net/nieuws/

3

4

Luisteren en aantekeningen maken

Kunnen we in het lab de neushoorn redden?

Sudan, de laatste mannelijke witte neushoorn, stierf op 19 maart 2018. Met zijn dood lijkt het uitsterven van de ondersoort onvermijdelijk. Maar nieuwe technieken bieden hoop: uit genetisch materiaal wordt geprobeerd een embryo te knutselen. Maar is dat wel wenselijk?

5

Download Podcast ‘Kunnen we in het lab de neushoorn redden?’

6

WEEK 12 – Les 20 

 Aangepaste lesopdracht i.v.m. sluiting van de school

 • Deze week schrijf je een e-mail over week 11, de week waarin je presentaties hebt bijgewoond.

          Je beschrijft:

 • (1) welke presentaties je hebt bijgewoond;
 • (2) welke presentatie je het interessantst vond; je legt uit waarom;
 • (3) voor welk keuzedeel jij je binnenkort (of over een jaar) in wil schrijven; je legt uit waarom;
 • (4) leg je uit waarom je wel of niet voor een HBO-studie gaat kiezen.
 • labtechniek@gmail.com

Let op: Heb je (een vorm van) dyslextie? Ook dan is het van belang dat je jouw opdracht zélf schrijft! In onderstaand correctiemodel zie je hoe het examenbureau schrijfopdrachten beoordeelt.

 

Leestip: De Pest van Albert Camus 

In boekhandels wereldwijd is er weer veel belangstelling voor een van de belangrijkste boeken uit de Europese literatuur: De Pest van de Franse schrijver Albert Camus. De roman verscheen in 1947 en is een van de meest imponerende verhalen over een dodelijke epidemie. Net als het corona-virus verspreidt de ziekte, die Camus la peste noemt, zich razendsnel. Een geneesmiddel bestaat niet en de autoriteiten in Parijs sluiten de stad volstrekt van de buitenwereld af.

Ga naar de boekenpagina (wachtwoord: toppers) en download het boek. Weergaloos goed en spannend, en vooral ook actueel.

WEEK 14: twee opdrachten (de formele brief heb je misschien al geschreven; kijk ik vanaf week 15 na, dus even geduld).

 Aangepaste lesopdracht i.v.m. sluiting van de school

Deze week oefenen we met het schrijven van een formele brief. Je leert de ‘vaste briefgegevens’ te gebruiken.

Voorbeeld van een zakelijke brief.

zakelijke brief – indeling (Tata)

In je brief:

 • Leg je allereerst uit waarom de klant deze brief ontvangt; de reden is dat bedrijven niet meer worden bezocht.
 • Je noemt drie maatregelen die het bedrijf i.v.m. de coronacrisis heeft genomen;
 • Je legt uit waarom die maatregelen zijn genomen. Je begint zo: Zoals u op de website heeft kunnen lezen, …..
 • Je vraagt om begrip voor de genomen maatregelen.
 • Je legt uit hoe Hans de Miel contact met jullie op kan nemen; deze informatie moet je zelf verzinnen. 
 • Je herinnert Hans de Miel eraan dat hij de nodige informatie kan lezen op de website van Syngenta:
 
 •  Je gebruikt de briefgegevens van Syngenta, locatie Zeewolde. Je ondertekent met je eigen naam, daaronder vermeld je jouw functie: Medewerker binnendienst Syngenta
WEEK 15

 Aangepaste lesopdracht i.v.m. sluiting van de school

Goed schrijven en lezen begint met dagelijks lezen. De komende weken lezen we dagelijks een nieuwsartikel. Op Teams klik je op ingeleverd, zodat je ook voor jezelf bij kunt houden wat je hebt gelezen. De artikelen komen uit verschillende landelijke dagbladen.

Het meest recente nieuwartikel op de pagina staat bovenaan. In plaats van 1 1/2 uur Nederlands (zoals je dat bij een lesrooster bent gewend), wordt de les Nederlands nu opgesplitst in een les met dagelijkse leesopdrachten. Je hoeft geen vragen te beantwoorden, alleen maar te lezen. Maar dat moet je dan ook wel echt doen! (Ook als je al regelmatig boeken leest). 

Ga naar https://lesned.net/n-i-e-u-w-s/

 

week 17

 Nieuws

In week 17 en 18 lezen we het dagelijkse nieuws (nog zonder opdracht.) Deze pagina wordt van maandag t/m donderdag van een update voorzien, die je ook dagelijks volgt.

Ga naar:

week 16

  Toets Nederlands: de formele brief

Voorbereiding

Opdracht: inleveren via Teams

Je schrijft een formele brief aan mevrouw Marli Huijer.

Ze woont in de Jacob Burggraafstraat 356, 1018 WB Amsterdam. Je schrijft de brief namens: Schoolkrant Lab-questions, Laurens Baecklaan 25, 1942 LN Beverwijk. Je ondertekent met je eigen naam. Je functie is redacteur.

– In je brief schrijf je dat je het interview met haar in de Volkskrant hebt gelezen. Je legt uit wat je in het algemeen van het interview vindt.

– Je noemt twee uitspraken van Marli Huijer die jij opvallend vindt. Je geeft ook aan waarom je die zaken opvallend vindt.

– Je legt uit welke column je hebt gelezen.

– Je:

 • vraagt of zij deze column ook gelezen heeft;
 • en je stelt een vraag over de situatie in Italië. 

– Je sluit je brief passend af.

 1.  

W E E K  21

In onderwijsperiode 4 maak je opdrachten lees- en schrijfvaardigheid voor Nederlands. Let op: met deze opdrachten rond je – als je burgerschap volgt – tegelijkertijd opdrachten voor burgerschap af. Heb je vrijstelling voor burgerschap, dan maak je deze combi-opdrachten dus ook.

De vragen bij deze teksten beantwoord je via socrative. We werken volgens het rooster dat hieronder staat.  

MAANDAG 13.15 – 15.00 UUR

 STAPPENPLAN VOOR OPDRACHT WEEK 20

 1. Je maakt (als je dat nog niet hebt gedaan) een leerlingaccount aan op socrative: https://socrative.com – Je gebruikt je voor- en achternaam.
 2. Je logt in op socrative.
 3. Room Name = LABTECH
 4. Je logt in met je accountnaam
 5. Je opent een ander tabblad in je browser; je leest de tekst https://lesned.net/met-half-werk/
 6. het wachtwoord van deze pagina is: nieuws
 7. Je hebt voor deze opdracht anderhalf uur de tijd.
 8. Let op: de vragen beantwoord je op het aangegeven tijdstip van het rooster; de tekst mag je eerder lezen.
 
WEEK 22

Wat doe je?

Deze week lees je 3 teksten. Deze teksten gaan over complotdenkers. In week 23 beantwoord je enkele vragen over deze teksten; je gaat dan deze teksten kort beoordelen.

Hoe pak je het aan?

Je werkt deze week niét strikt volgens je rooster. Je bepaalt zélf wanneer je de teksten leest. Het enige wat je nodig hebt is aandacht. 

De opdracht

Je leest tekst 1 en 2 op een dag naar keuze, tekst 3 de daaropvolgende dag. Tekst 1 en 2 kun je op éen dag lezen; tekst 3 is redelijk moeilijk; deze tekst is alleen te begrijpen als je de voorkennis hebt van tekst 1 en tekst 2.

 

Nederlands-burgerschap: laatste opdracht & herkansing

Afronding burgerschap leerjaar 2

Vanaf week 20 heb je kunnen werken aan combi-opdrachten Nederlands-burgerschap. Voor het vak Nederlands zijn dit oefenopdrachten begrijpend lezen, maar voor het gedeelte burgerschap zijn dit verplichte examenopdrachten!

Opmerkingen 

 1. Met deze leesopdrachten rond je de verplichte opdrachten voor burgerschap af.  
 2. Op Teams vind je bij Nederlands-burgerschap eindopdracht een document waar je kunt zien wat je nog moet doen.
 3. Je hebt voor de laatste opdracht van week 23 en de eerdere opdrachten tot 8 juli 2020 de tijd.  
 4. Kom je jouw naam niet in het overzicht tegen? Dan heb je Nederlands en burgerschap voor dit schooljaar afgerond. Je krijgt nog persoonlijke feedback over je ingeleverde opdrachten.

Teksten en instructie opdrachten 

Nederlands-burgerschap
Plasticvanger

 1. Je logt in met je voor– en achternaam op socrative https://b.socrative.com/login/student/
 2. Room Name = CHROM
 3. Je leest de tekst https://lesned.net/de-plasticvanger-van-boyan-slat/
 4. het wachtwoord van deze pagina is: nieuws
 5. Je leest eerst de vraag, dan de tekst.

 

 

Nederlands-burgerschap
Met half werk

 1. Je logt in met je voor– en achternaam op socrative https://b.socrative.com/login/student/
 2. Room Name = SAF2
 3. Je opent een ander tabblad in je browser; je leest de tekst https://lesned.net/met-half-werk/
 4. het wachtwoord van deze pagina is: nieuws
 5. Je leest eerst de vraag, dan de tekst.

 

 

Laatste opdracht: week 24

Nederlands-burgerschap
Complot

 1. Je logt in met je voor– en achternaam op socrative https://b.socrative.com/login/student/
 2. Room Name = BRAV
 3. Je opent 3 andere tabbladen in je browser:
 4. Je leest eerst de vraag, dan de tekst.
 5. Voor vraag 7: lees eerst de vraag en kijk dan naar dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=RMuMBGaHttM

 

 

 1.