Je sollicitatiebrief: van begin tot eind – 2

Opmerking vooraf

Al te vaak worden voorbeelden van sollicitatiebrieven “gekopieerd”. Wie een voorbeeldbrief “kopieert” zonder te vermelden van wie de oorspronkelijke brief is, pleegt plagiaat, wat een ander woord voor diefstal van een tekst is. Een bedrijf of instelling bedenkt zich liever een paar maal, voor in zee te gaan met een “brievendief”. Zo’n “dief” is dus eigenlijk iemand die zijn woordje niet kan doen. Dat is geen aanbeveling bij een sollicitatie!

Bovendien zijn brieven die geheel of gedeeltelijk “gekopieerd” zijn, onecht. Het lijkt vaak, alsof je er verschillende personen in hoort spreken, in plaats van één. Welke van de personen schrijft de brief eigenlijk? Bij twijfel legt een personeelsfunctionaris de brief terzijde.

Inhoud sollicitatiebrief

Jouw brief bestaat uit een:

  1. inleiding;
  2. kern;
  3. slot.

Op al die onderdelen gaan we hieronder dieper in. Wat er in de inleiding en het slot hoort te staan, is eenvoudig. Daarom bekijken we eerst die onderdelen en besluiten we met de kern.

INLEIDING

In de inleiding van je brief werk je ten minste de volgende onderdelen uit:

aanleiding;

Jouw aanleiding was uiteraard de personeelsadvertentie die je las of de stage die je gaat lopen. Vermeld bij een advertentie de bron en de datum van verschijning. Indien je bij een bedrijf solliciteert naar een stageplek, dan meld je hoe je op de hoogte bent gekomen van het feit dat het door jou aangeschreven bedrijf een stageplek heeft. Als het bedrijf niet kenbaar heeft gemaakt dat er een stageplek is, kun je vragen of ze bereid zijn een stagiaire te begeleiden. Vermeld dan ook de stageperiode.

thema

Waarover gaat jouw brief? Uiteraard over de vacante functie. Vermeld de naam ervan.

doel

Waarom solliciteer je eigenlijk? Uiteraard om de aangeschrevenen ervan te overtuigen, dat jij de beste sollicitant bent voor de aangeboden baan.

Voorbeeld inleiding

In De Volkskrant van dinsdag 19 oktober 2004 plaatste u een personeelsadvertentie. Daarin bood u een vacature voor een systeembeheerder aan. Met deze brief solliciteer ik naar die vacature.

 SLOT

Het doel van het slot is altijd de lezer duidelijk maken wat hij moet:

  • weten;
  • vinden;
  • doen.

Je doet dat door gebruik te maken van de volgende onderdelen:

  • het geven van een samenvatting van je brief;
  • (of) het trekken van conclusies uit je brief;
  • (of) het doen van belangrijke uitspraken, zoals een verzoek.

Voorbeeld slot

In het voorgaande maakte ik u duidelijk, waarom ik mijzelf geschikt acht voor de aangeboden betrekking. Ik verzoek u daarom mij voor een sollicitatiegesprek uit te nodigen.

Opmerking

Vermeld in je slot niet, dat je bereid bent je brief toe te lichten. Was die brief dan zo onduidelijk, dat die toelichting behoeft?

Schrijf in je slot ook niet: “Ik hoop dat u mij uitnodigt voor …..” Het werkwoord “hopen” drukt namelijk twijfel uit. Het is beter om zeker, zelfbewust over te komen. Schrijf daarom liever in de trant van: “Ik vertrouw erop ……”

Opmerking

De inhoud van alinea 2 kun je vaak onderbrengen bij alinea 3.

Opmerking

Als je meer kunt bieden dan de gestelde eisen, vermeld je dat in deze alinea. Als je meer te bieden hebt, heb je immers meer kans in de concurrentiestrijd!

Voorbeeld

In uw advertentie vermeldt u aan welke eisen een sollicitant moet voldoen. Dat ik voldoe aan uw eisen van leeftijd, opleiding en ervaring, kunt u lezen in mijn curriculum vitae dat ik bijvoeg. Ik ben nog niet in het bezit van een heftruckrijbewijs, maar ik verwacht dat binnenkort wel te halen. Het examen is namelijk al aangevraagd. Ook wil ik graag melden dat ik bereid ben over te werken, als daarvoor noodzaak bestaat.

Motivering functie

In de advertentie stond, waaruit jouw belangrijkste taken voor het vervullen van de vacature bestonden.

– waarom denk jij die taken goed te kunnen uitvoeren?

– waarom horen die taken en jij bij elkaar?

Noem elke taak die in de advertentie vermeld is en beantwoord de vragen hierboven.

Voorbeeld

U vermeldt in uw personeelsadvertentie, dat de te benoemen persoon leiding aan een tiental collega’s moet geven. Ik meen daartoe goed in staat te zijn. Ik heb dat bewezen in mijn huidige functie. Ook in mijn privéleven heb ik te maken met leidinggeven. Gedurende de laatste drie jaar ben ik namelijk voorzitter van de voetbalvereniging Playfit. Daarnaast treed ik binnen die vereniging als scheidsrechter op. Leidinggeven is voor mij niet alleen een taak, maar ook een plezierige en zinvolle bezigheid.

Voorbeeld

In uw advertentie spreekt u zowel over de mogelijkheid tot promotie als over de mogelijkheid tot het volgen van cursussen. Bovendien las ik in uw Sociaal Jaarverslag, hoe uw bedrijf met uw personeel wil omgaan. De informatie die ik bij de Kamer van Koophandel opvroeg, leerde mij dat u een solide bedrijf heeft, dat zijn vleugels steeds verder uitslaat. Het zijn allemaal zaken die mij zeer aanspreken en die maken dat ik graag deel uitmaak van uw bedrijf.

Zie verder: Schrijfschema sollicitatiebrief

Uit de voorgaande delen, is je vast wel gebleken, dat solliciteren een weloverwogen proces is. Dat geldt ook voor het schrijven van een sollicitatiebrief. Het is het beste voor het schrijven met een systeem, een schrijfschema te werken. Daarin zet je in trefwoorden, wat je waar gaat behandelen. Daarna schrijf je op basis van je schema je sollicitatiebrief. Je hoeft dan alleen nog te denken om je taal.