Eindopdracht burgerschap

Room Name = SAF2

Je opent 3 andere tabbladen in je browser:

INSTRUCTIE:

Je leest eerst de vraag en dan de tekst. Vraag 1 staat vooraan de tekst, vraag 2 in een volgende alinea, enzovoorts. In die zin wijkt deze opdracht af van een opdracht begrijpend lezen voor Nederlands. Je hoeft dus minder naar het antwoord te zoeken, maar je moet wel laten zien dat je begrijpt wat je hebt gelezen. Deze opdracht is een combi-opdracht voor burgerschap, waarmee je tegelijkertijd je leesvaardigheid traint.

Je maakt deze opdracht tijdens een (online-)lesuur Nederlands.

Voor vraag 7: lees eerst de vraag en kijk dan naar dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=RMuMBGaHttM