SLB Periode 1 – 2

Oriëntatieweek 10 maart
Seed Valley Online Career Event

De komende 5 weken krijgen jullie informatie over de diverse soorten laboratoria waar jullie misschien stage kunnen gaan lopen of misschien ook in de toekomst kunnen komen te werken.
 
Een onderdeel waar jullie veel informatie krijgen over bedrijven die zich bezig houden met zaadveredeling  is het Seed Valley Online Career Event”


Dit vindt plaats op woensdagmiddag 10 maart van 13.30 – 16.00 uur. De geplande lessen komen te vervallen voor dat moment.
 
Voor het “Seed Valley Online Career Event” moeten jullie je inschrijven. Dat kan via deze link:


https://hopin.com/events/seed-valley-online-career-event-mbo-editie

Introductie

1 – kennismakingsopdracht-1-Download
2 – handtekeningenspel-versie-2- Download
3 – jungle-survival- Download
5 – kennismakingsgesprek met SLB-er
Reflectieverslag beroepshouding

1. Indeling klas: Wie zit op welke plek?

2. Opdracht kwalificatiedossier – ingeleverd op Teams?
samen-sterk-kwalificatiedossierDownload

3. Uitleg formulier Beroepshouding
beroepshouding-Download

4. Rooster deze week

5. Een opleiding doorlopen begint met inzicht hebben IN de opleiding. Hoe lang duurt de opleiding, welke vakken worden er gegeven, hoe wordt mijn voortgang beoordeeld en welke richtingen kan ik kiezen? Dit staat allemaal beschreven in het OLD (de onderwijsleidraad.) Op het moment dat je overzicht hebt over je opleiding kan je gaan sturen binnen je eigen loopbaan.

Met deze opdracht ga je het OLD bestuderen. Om te laten zien dat je dat gedegen hebt gedaan, maak je een opdracht.  Zowel het OLD als de opdracht vind je in Teams.

Je moet deze opdracht inleveren. Het is je eerste opdracht die je moet maken als bewijs van je participatie bij het vak SLB. Hij telt mee voor je diploma.


PDF: slb_lbs_opdracht3_inzicht-opleiding Download


Het WORD-bestand vind je in Teams Cohort_Examenportfolio Loopbaan (SLB)
WEEK 40 – 41

1. Beroepshoudingformulier
beroepshoudingformulier–Download

2. Rooster voor week 43 (na de herfstvakantie)
rooster_weekplanning-Download

WEEK 39
– Ouderavond dinsdag 29 september
– Presentatie Studievaardigheden
Teamrollen van Belbin

week 46

1 – Eerst kijken we naar een acteur die met een 
sketch duidelijk maakt welke rollen mensen in teamverband spelen.

2 – In deze 
uitlegvideo wordt in het kort de theorie over teamrollen uitgelegd.

4 – Een zelftest invullen is lastig, want dat vereist nogal wat zelfkennis. Deze test maak je daarom voor een klasgenoot. Link naar de test: https://www.123test.nl/groepsrollentest/

5 – Deze test maak je voor jezelf: https://werkenmetteamrollen.nl/vragenlijst/

6 – Link voor de theorie achter de Belbin-test:
https://werkenmetteamrollen.nl/uitleg-teamrollen/
 
week 48

Aangepaste examinering

Black story 1
Brainstormen over een black story:
Black story 2

1 – Romeo en Julia liggen dood op de vloer. Het raam staat open, het waait flink en er liggen een plas water en glasscherven op de vloer. Wat is er gebeurd?

2 – Drie dokters zeggen, onafhankelijk van elkaar, dat Bart hun broer is. Bart kan dit verhaal nauwelijks bevatten. Voorzover hij weet heeft hij geen broers.


3 – In een klein afgelegen dorp zitten drie onschuldige mannen in de gevangenis. Op zekere dag neemt de gemene bewaarder hen mee naar buiten, en plaatst hen in een rij op drie stoelen, zodanig dat man C zowel man A als man B kan zien, man B alleen man A kan zien, en man A geen van de overige twee mannen kan zien. De bewaarder toont hen vijf hoeden, waarvan er twee zwart zijn, en drie wit. Vervolgens blinddoekt hij de mannen, plaatst op ieders hoofd een van de hoeden, en verwijdert de blinddoeken weer. De bewaarder vertelt de drie gevangenen dat, als een van hen in staat is om de kleur van zijn eigen hoed binnen een minuut te achterhalen, zij alle drie zullen worden vrijgelaten. Zo niet, dan worden ze alle drie terechtgesteld. Geen van de drie gevangen kan zijn eigen hoed zien, zij mogen niet met elkaar praten, en zij zijn alle drie zeer intelligent. Na 59 seconden roept man A de (juiste) kleur van zijn hoed!
Wat is de kleur van man A’s hoed, en hoe weet hij dat?