REDEKUNDIG ONTLEDEN

REDEKUNDIG ONTLEDEN

Het ontleden van zinnen in zinsdelen noem je redekundig ontleden. Redekundig ontleden doe je altijd volgens een vaste volgorde of anders gezegd, volgens een vast stappenplan. Het is belangrijk dat je je aan die volgorde houdt. Daarmee voorkom je veel fouten.

Met de lessencyclus ‘Redekundig ontleden’ leer je  welke zinsdelen je kunt benoemen en in welke volgorde die zinsdelen gezocht moeten worden. Elk zinsdeel wordt apart toegelicht. Daarbij doorloop je steeds opnieuw elke stap van het stappenplan.

Stappenplan redekundig ontleden

1. Zoek de persoonsvorm

2. Verdeel de zin in zinsdelen

3. Zoek het onderwerp 

4. Zoek het naamwoordelijk gezegde

5. Zoek het werkwoordelijk gezegde

6. Zoek het lijdend voorwerp 

7. Zoek het meewerkend voorwerp 

8. Zoek het voorzetselvoorwerp

9. Zoek de bijwoordelijke bepaling(en)