Portaal voor talent

INLOGGEN EN MAILEN 

Inloggen

portaalvoortalent.nl.

Gebruikersnaam

studentnummer@talnet.nl

Wachtwoord (eerste keer)

geboortedatum (ddmmjj).

Werkt het niet?

Kijk dan op portaalvoorict.nl

Wifi Westpoort? 

Eduroam

E-mailadres  

roepnaam.tussenvoegselachternaam@student.rocva.nl.

Openen email

  • Klik op portaal linksboven
  • icoon met 9 puntjes te klikken
  • kies: outlook.

Onedrive

icoon linksboven.

ICT-problemen?

App de servicedesk: 06-11886615.