OLC-LESPROGRAMMA NEDERLANDS

imagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimages

Beste student,

Deze website heb ik ontwikkeld voor de verschillende klassen die ik lesgeef en les heb gegeven. Onderstaande informatie laat ik voorlopig op deze website staan, zodat in ieder geval duidelijk voor je is wat de exameneisen zijn voor het vak Nederlands.

Met vriendelijke groet,

Theo Keulaerds
Docent Nederlands

email: tatalogistiek@gmail.com

imagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimagesimages

Voor het vak Nederlands maak je 4 examens:

 1. Centraal Examen Lezen / Luisteren & Kijken
 2. Examen schrijven 
 3. Examen Spreken en het examen Gesprek voeren zijn twee examens, maar deze worden op een en hetzelfde moment afgenomen.
1) HET CENTRALE EXAMEN NEDERLANDS 

 

 • Wanneer?
 • Wordt in augustus 2019 bekend gemaakt

Dit examen oefen je met het lesmateriaal Nu Nederlands. In dit document wordt uitgelegd hoe je het lesmateriaal moet activeren (en wat je moet bestuderen / oefenen. Zie: 0. lesprogramma nederlands

PLANNING VOOR HET OLC:

 • 1 schooljaar = 40 weken
 • Met 2F deel A oefen je voor niveau 2-3
 • Met 3F deel A oefen je voor niveau 4
 • Hoofdstuk 1 lezen = 10 weken
 • Hoofdstuk 2 lezen = 10 weken
 • Hoofdstuk 3 lezen = 10 weken
 • Hoofdstuk 4 lezen = 10 weken
 • Hoofdstuk 1 luisteren = af en toe
 • Hoofdstuk 2 luisteren = af en toe

Allemaal gedaan? Dan ga je een echt oefenexamen trainen. Legt je docent uit als je zover bent.

2) EXAMEN SCHRIJVEN

 

 • Wanneer?
 • Wordt in augustus 2019 bekend gemaakt

PLANNING VOOR HET OLC

 • 1 schooljaar = 40 weken
 • Het examen schrijven wordt ingepland na het Centraal Examen (in leerjaar 2). Het is van belang dat je tenminste 1 schrijfopdracht per 3 weken maakt.
 • Deze opdrachten moeten met een docent Nederlands worden besproken.

Dus:

 1. Eerst oefenen;
 2. dan de oefenopdrachten tijdens een les laten beoordelen;
 3. tenslotte: je docent plant het schrijfexamen in.
3) EXAMEN SPREKEN / GESPREK VOEREN 

 

 • Wanneer?
 • Wordt in augustus 2019 bekend gemaakt  

PLANNING VOOR HET OLC

 • 1 schooljaar = 40 weken
 • Het examen train je in leerjaar 2. Het examen wordt ingepland na het schrijfexamen.
 • Maken en voorbereiden van het examen Spreken / Gesprek voeren: je mag een powerpoint-presentatie voor het examenonderdeel Spreken maken.
 • De inhoud van de examens wordt op een later tijdstip bekend gemaakt door de docent Nederlands.