LBPTBP1802

VOORBEREIDEN EXAMENS NEDERLANDS

Laatste oefenopdracht schrijven:

 •  Lees:
 • https://www.happinez.nl/liefde-relaties/groepsgesprekken-op-whatsapp-geven-stress/
 • Opdracht
 • Schrijf een mail aan een vriend / vriendin. Leg uit welk artikel je hebt gelezen.
 • Leg uit wat de hoofdgedachte van deze tekst is.
 • Je vriend / vriendin heeft ook last van ‘whatsapp-stress’.
 • Geef hem / haar drie tips hoe hij / zij hiervan af kan komen.
 • Jij hebt hier ook last van gehad. Leg uit met welk stappenplan hoe je hier van af bent gekomen (minimaal 3 stappen). Gebruik signaalwoorden als toen, ook, daarna ….
 • Let op: Dit is een informele mail
VOORBEREIDEN EXAMENS NEDERLANDS
 • SCHRIJFOPDRACHT INLEVEREN? Klik op het logo hieronder:

TataSteel

OPDRACHTEN BURGERSCHAP

WEEK 8

 • Edmodo: maak een account aan met je mailaccount en een wachtwoord
 • GA NAAR: https://www.edmodo.com
 • Join a class: code cw2mcf
 • datum: 1-3-2018 – Column Smartphone Ben Tiggelaar
 • Lees Ben Tiggelaar – Smartphone
 • INLEVEREN BIJ ‘CREATE’ – TEXT TESPONSE
 • (1) Beschrijf in drie tot vier alinea’s welke tekst je hebt gelezen (wat is het onderwerp?); (2) beschrijf welke tips worden gegeven om smartphone-gebruik te verminderen; (3) bedenk zelf nog twee tot drie tips. (4) Welke apps gebruik je het meest privé? Welke voor je werk?

Opdracht:

WEEK 13 – Lees: NRC_Handelsblad_20180317_1_08_4

 1. Leg in een email uit waarom de inlichtingenwet ook wel ‘de sleepwet’ wordt genoemd.
 2. Geef een duidelijk argument voor of tegen die wet.
 3. Daarna weerleg je je eigen argument. Als je je eigen argument weerlegt, bedenk je wat een tegenstander van jouw argument zou vinden. Dat argument beschrijf je en je legt uit waarom volgens jou dit tegenargument niet belangrijker is dan jouw argument.

Inleveren: Edmodo 22 maart

WEEK 15 – Opdracht Burgerschap

WEEK 17

1 – Lees deze columns

WEEK 21 – Lees:

https://www.groene.nl/artikel/verf-de-wereld-wit-en-zet-de-zon-uit

Opdracht:

 1. WELKE VOORBEELDEN VAN GEO-ENGINEERING WORDEN IN DE TEKST GENOEMD?
 2. GEEF BIJ ELK VOORBEELD EEN KORTE OMSCHRIJVING

Inleveren via Edmodo, ga naar 12 juli.

Verklarende woordenlijst bij de tekst

 • surrealistische ervaring = realistisch = echt, surrealistisch = alsof het niet echt is, droomachtig
 • mondiale klimaat = wereldwijd
 • zonder historisch precedent = zonder een eerder voorbeeld
 • Die tweegradengrens is arbitrair = denk maar een aan scheidsrechter, een arbiter, dus: betwistbaar
 • een flinke economische recessie = neergang, slechter wordende economie
 • voortekenen = signalen
 • negatieve emissies = een emissie is een ander woord voor ‘uitstoot’, in dit geval van schadelijke stoffen
 • is de praktijk weerbarstiger dan de theorie = moeilijker
 • opsouperen = gaat er helemaal aan op
 • capriolen = kunstjes
 • Officieel is er een moratorium van de Verenigde Naties op klimaatexperimenten = moratorium = verbod
 • een beetje in de smiezen hebben = opmerken, in de gaten hebben
 • De Engelse equivalent van de KNAW (Koninklijk Nederlandse Academie voor de Wetenschap) = equivalent = hetzelfde
 • Het is een belangrijke reden waarom solar radiation management, waar zwavelinjecties deel van uitmaken, nog huiveriger worden ontvangen dan het onttrekken van CO2 aan de lucht. = iets waar je bang van wordt
 1. WEEK 23 – OPDRACHT LOOPBAAN – MONDIALE ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
 2.  Lees: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/03/ministers-g7-berispen-vs-omimportheffingen-a1605227
 3. Beschrijf in de mailomgeving van Edmodo (create text response): A – welk artikel je hebt gelezen; B –  wat de gevolgen kunnen zijn voor Tata Steel Beverwijk; C – wat de gevolgen kunnen zijn voor de specifieke afdeling waar jij op dit moment werkzaam bent. Schrijf 200 – 300 woorden; 4 alinea’s; tekst eindig je met een conclusie. Let op alinea-indeling en interpunctie.
 4. inleveren via Edmodo – inleverdatum 30 juni 2018

WEEK 28

 • Lees NRC – 2-7-2018 – Fusie
 • Zoek 1 krantenartikel over Tata Steel van tenminste 350 woorden dat niet ouder is dan twee maanden.
 • Deel de link op edmodo.com. Klik daarvoor op eplanner_appicon.png aan de rechterkant van de pagina. Inleverpunt (!): 31 juli.
 • Hoe doe je dit? Ga naar ‘Dien in’ en vervolgens naar ‘Create Text response’. Je kunt de link naar het artikel hier in plakken.
 • Beargumenteer waarom je juist dit kranten- (of weekblad-) artikel hebt uitgekozen.

WEEK 42

 • LEES:
 • 1) https://www.nrc.nl/ wie-betrokken-is-is-gelukkiger
 • 2) Hoe-weet-je-dat-het-tijd-is-om-te-gaan-a2417733
 • Opdracht: Beschrijf in een email aan een bekende (vriend, vriendin, collega, familielid, enzovoorts) welke twee artikelen je hebt gelezen; dit betekent dat je beschrijft waar de artikelen over gaan.
 • Je legt uit wat voor werk je bij Tata Steel doet.
 • Je geeft aan wat je prettig vindt aan je werk bij Tata Steel. Je geeft ook aan in hoeverre je bij je werk als (beginnend) proces-operator bent betrokken.
 • Je geeft drie tips waarmee je betrokkenheid bij je werk kan worden vergroot.

WEEK 45

Oefenopdracht schrijfexamen 

Sinds een jaar ben je lid van voetbalclub AFC Niffo’s. Afgelopen week zijn daar (voor het eerst sinds lange tijd) weer spullen van andere leden gestolen en enkele dingen vernield. De voetbalclub heeft een website; je schrijft een tekst voor deze website. Het doel van je tekst? Je wilt je teamgenoten op dit probleem wijzen! (Het doel van je tekst moet voor de lezer direct duidelijk zijn).

In je tekst:

– beschrijf je de situatie (wat is er gebeurd?). Je geeft minimaal vier voorbeelden (van spullen die zijn vernield of gestolen);

– beschrijf je wat je hiervan vindt;

– beschrijf je (in 2 tot 3 zinnen) – hoe de situatie volgens jou zou moeten zijn;

– beschrijf je minimaal vier maatregelen die de voetbalclub kan nemen;

– beschrijf je daarnaast minimaal vier maatregelen die je teamgenoten zelf kunnen nemen;

– tenslotte vraag je om nog meer ideeën zodat het  probleem opgelost kan worden.

Schrijf je tekst. Je moet de gevraagde informatie zelf verzinnen.

WEEK 47

WEEKAGENDA 1 – 2 – 2018 / 8 – 2 – 2018

 1. Account Edmodo aanmaken. Ga naar: https://www.edmodo.com
 2. ‘JOIN CLASS’ met code: qfhf9r
 3. Elke tekst heeft een onderwerp en over dat onderwerp wordt iets gezegd. Datgene wat er over het onderwerp wordt gezegd, is de hoofdgedachte. Je vindt de hoofdgedachte door eerst te bedenken wat het onderwerp van de tekst is en vast te stellen wat voor soort tekst het is.
  • Als het een uiteenzetting is, moet je bedenken wat de belangrijkste informatie over dat onderwerp is.
  • Bij een betoog is moet je jezelf afvragen wat de schrijver van het onderwerp vindt.
  • En als het een beschouwing is, moet je je afvragen waarover moet ik van de schrijver een mening vormen.

  Het antwoord op deze vragen is de hoofdgedachte van de tekst. Deze hoofdgedachte moet je in één zin noteren.

 4. Opdracht: Noteer van een column de hoofdgedachte (niet de column over de Porsche!)
 5. Column – De kans dat we ons gaan vervelen lijkt me klein
 6. Column – Elke daalder waard voor wie niet zonder kan
 7. Column – Financiële vrijheid? Zet jezelf klem
 8. Opdracht: Lezen en betekenis van geel gearceerde woorden omschrijven: De Groene Amsterdammer 5-2018

Je opdracht over je in bij Edmodo, datum 1 februari 2018

WEEKAGENDA 25-01-2018

Deze week wordt je zelfportret met je besproken? Voor deze les lees je de volgende teksten:

 • * ‘De banen zoals we die we nu kennen, gaan verdwijnen_
 • In de tekst staat:

  „Deze supersterbedrijven produceren niet een beter product, ze produceren een betere marktplaats: een marktplaats die rijk is aan data en een markt waar algoritmes goed werken om beslissingen te nemen op basis van al die data. ‘Data’ is het sleutelwoord. En deze bedrijven zijn nog maar het begin. Je ziet dat dit soort datarijke marktplaatsen steeds meer sectoren gaan overnemen. Je ziet ze ook ontstaan voor freelancers, taxichauffeurs, programmeurs, logo-ontwerpers, tekstschrijvers. Wat zegt dat? Het is een heel krachtige verandering: het maakt namelijk traditionele bedrijven overbodig.”

  Leg in ongeveer 125 woorden uit of het bovenstaande ook geldt voor de branche waarin jij gaat werken of de branche waarin je hebt gewerkt.

 • Bekijk eerst: https://www.youtube.com/watch?v=Su9NCHN6-x8
 • * Politiek – Een analyse over Donald Trump