LBLTO08 – S L B – Intro

WEEK 38
Schoolpasjes:  WEL een foto geupload en nog GEEN pasje? Je geeft je naam door.
Andere actuele vragen?
x-lessen gevolgd deze week?
Kennismakingsopdracht Jungle (zie hieronder)


Ziek melden

Ben je 18+ , dan mag je je afmelden via de website www.afwezigmelden.novacollege.nl Je kan hier een app van maken op je telefoon of laptop. 

Geen 18? Dan moet je ouder/verzorger je telefonisch ziekmelden voor het eerste lesuur. Het juiste telefoonnummer voor Beverwijk is 023 530 3000! 

Kluis huren

Dit kan vanaf nu alleen online via www.huureenkluisje.nl  

Les in Coronatijd 

Je hebt om de week een nieuw rooster. Je kan, gedurende de week, dus niet werken tussen 8.30 en 17.15  

De lessen gaan voor een deel op school plaatsvinden en vanaf week 37 voor bepaalde vakken deels online.  

Het rooster van deze lessen krijg je per mail in een bijlage. Let goed op of je in de 08 of de 08x groep zit.   

Heb je klachten?  Dan wordt je verzocht thuis te blijven en je te laten testen. Natuurlijk wordt je verzocht om 1,5 meter afstand houden. 

Uitleg planning eerste twee weken 

Je krijgt de komende twee weken een introductieprogramma. Dat houdt in dat je gewoon je rooster volgt, maar dat de inhoud een introducerend karakter heeft. Volgende week maandag en dinsdag zijn kennismakingsgesprekken ingepland. Hou je mail in de gaten voor de uitnodiging. 

Communicatie 

Alle communicatie vindt plaats via je schoolmail en later via Teams. Controleer die iedere dag! 

WEEK 1 | 26 of 27 aug

WEEK 39
Ouderavond 29 september: mededeling
Presentatie over leren plannen