PIEMWB7A – Nederlands (ed. 1 – online) – Di 10.15 : 11.45

SCROLL VANDAAG NAAR WEEK 26
WEEK 2 NU NEDERLANDS

LUISTEREN – luisterteksten verkennen (Boek A)
1.1– Onderwerp en hoofdgedachte
1.2 Tekstsoorten
1.3 Globaal, intensief en zoekend luisteren

WEEK 3 – Vmbo kb 2007.2 – tekst 3-4 / https://lesned.net/schrijven-zelfportret/

WEEK 4
 1. Tekst 5 – Solliciteren is een kunstMaken en inleveren
 2. Schrijfopdracht: opdracht 1 – Schrijf voor onderstaande situatie alleen de tekst. Denk aan de alinea-indeling.  – Je hebt bij de NS een formulier ‘Geld terug bij vertraging’ ingeleverd omdat je meer dan een half uur later dan gepland op het station van Gorinchem arriveerde. De NS wil de vergoeding niet uitkeren omdat er volgens de betreffende medewerkster op die dag geen vertraagde trein naar Gorinchem bekend is. Dit wordt jou in een brief medegedeeld, maar je bent het er niet mee eens en schrijft een brief terug.

THEORIE BIJ DEZE OPDRACHT

Geachte heer, mevrouw,
– regel overslaan
Aanleiding voor het schrijven van de brief beschrijven. (Die haal je uit de opdracht!)
Wat heb je gedaan? (Formulier).
Wat is er gebeurd? Beschrijf dit.
– regel overslaan
Wat was de reactie van de NS?
Hoe wil je dat het wordt opgelost?
– regel overslaan
Met vriendelijke groet,

REKENEN: Zie tabblad REKENEN

WEEK 5  – 1. Toets – Mail over examenopdracht

WEEK 6 NU NEDERLANDS

LEZEN – DE OPBOUW VAN EEN TEKST (Boek A)
2.1 Inleiding, kern, slot
2.2 Deelonderwerpen
2.3 Tekstverbanden en signaalwoorden

WEEK 8
 • Alles gedaan? Lees Ben Tiggelaar – Smartphone
 • OPDRACHT WEEK 8 – Je schrijft een mail van 3 alinea’s aan een vriend / vriendin welke tekst je hebt gelezen
 • * Waar ging die tekst over? Beschrijf dit in 3 tot 4 zinnen.
 • * Welke tips worden beschreven om smartphone-gebruik te verminderen?
 • * Bedenk zelf nog twee tips.
 • LET OP: In een alinea schrijf je alle zinnen achter elkaar. Na een alinea sla je een regel over. Let op punten en komma’s.
 • Vmbo kb 2008.1 – tekst 5

WEEK 9 – VAKANTIE

WEEK 10  NU NEDERLANDS

LUISTEREN – … naar informatieve teksten (Boek A)
2.1 Nieuws en documentaires
2.2 Uitleg en colleges
2.3 Interviews en gesprekken op de werkvloer

WEEK 11 –  vmbo-kb-2008.2 – tekst 3-4

WEEK 12 NU NEDERLANDS

NU Nederlands: LUISTEREN  2.1 Test jezelf

WEEK 13 – Nu Nederlands: vanaf hoofdstuk 2 Lezen

WEEK 14 NU NEDERLANDS

LEZEN – INFORMATIEVE TEKSTEN LEZEN (Boek A)
3.1 – Informatieve teksten
3.2 Instructies
3.3 Infographics

WEEK 15 –  Tekst en vragen Formule 1

WEEK 16 https://oefenen.facet.onl
WEEK 17 NU NEDERLANDS

Je gaat naar de link hieronder en klikt onder de foto op “Lid worden” https://www.facebook.com/groups/1802202573406584/

LUISTEREN – … naar instructies (Boek A)
3.1 Aanwijzingen opvolgen
3.2 Demonstratie met uitleg
3.3 Beknopt samenvatten

WEEK 18 – VAKANTIE

WEEK 19  NU NEDERLANDS

WEEK 20  NU NEDERLANDS

WEEK 21  NU NEDERLANDS

 • Je wilt afspreken met een vriend(in). Je wilt iets leuks gaan doen. Je stuurt hem/haar daarom een e-mail. Je moet zelf bedenken wat je gaat doen.In je mail:
  – beschrijf je wat je wilt gaan doen;
  – waar je dat wilt doen;
  – wanneer en hoe laat je dat wilt doen.Schrijf de e-mail.
  Zorg dat het duidelijk is aan wie je de e-mail schrijft en van wie de e-mail komt.

Versturen naar: https://lesned.net/westpoort-opdracht-mailen/

Nu Nederlands: vanaf hoofdstuk 3

WEEK 22
 • Opdracht week 21 af?
 • Nu Nederlands vanaf hoofdstuk 3
WEEK 23  Ga naar https://www.facebook.com/groups/1802202573406584/?ref=bookmarks
WEEK 24
WEEK 25
 1. Opdracht Nederlands: Nu Nederlands
 2. Na de pauze: Toets hoofdstuk 2 (zonder rekenmachine of telefoon)
WEEK 26
 1. Nu rekenen
 2. PAUZE
 3. Nu Nederlands (t/m hoofdstuk 3)
 4. OF: Herkansing Toets hoofdstuk 2 (zonder rekenmachine of telefoon)