KD HBO – 3

Inhoud bijeenkomst 3

– Korte terugblik vorige bijeenkomst

Het portfolio
– Interviewvragen opstellen

Het portfolio

Wat werkte je uit voor bijeenkomst 2

Met jouw groepje (maximaal 4 studenten) heb je gebrainstormd over uitstelgedrag. Je hebt de grootste ‘afleiders’ beschreven.
– Je hebt de strategieën besproken waarmee je afleidend gedrag kunt voorkomen. Een aantal van deze strategieën heb je beschreven.
– Ook heb je met je groepje de gevolgen van uitstelgedrag besproken en beschreven.
Taalgebruik voor je portfolio

1. Woorden als ‘ik’ en ‘wij’ vermijden?
In het tweede deel van je portfolio schrijf je (of: schrijven jullie als onderzoeksgroepje) niet vanuit een persoonlijk perspectief met ‘ik’ of ‘wij’, zoals je dat ook niet doet bij het schrijven van een conclusie van je onderzoeksverslag.
In deel 1 mag je echter wél persoonlijk schrijven: je volgt het keuzedeel HBO juist omdat jij degene bent die een keuze moet maken. Dus: de woorden ‘ik’ en ‘wij’ hoef je (of: hoeven jullie) niet te vermijden.

2. Spreek de lezer niet aan
In wetenschappelijke teksten spreek je de lezer niet aan. Dat doe je ook in deel 1 van je portfolio niet.


3. Het gebruik van subjectieve termen
Objectief schrijven is een van de belangrijkste kenmerken van wat academisch of wetenschappelijk schrijven wordt genoemd. De tekst moet dan zo objectief mogelijk zijn. Het gaat in je beschrijving dan om het resultaat (resultaten) en niet om je eigen mening. Termen als ‘fantastisch’ of ‘super’ vermijd je wanneer je wetenschappelijk schrijft. Ook hier geldt weer dat je van deze regel af mag wijken voor deel 1 van je portfolio.


4. Wees niet te formeel
Vermijd ongebruikelijke woorden en probeer niet ‘moeilijker’ te schrijven dan je gewend bent.

5. Gebruik signaalwoorden
Om je lezer door de tekst heen te helpen, is het goed om signaalwoorden te gebruiken waarmee je de structuur van je tekst verduidelijkt. Denk bijvoorbeeld aan woorden als ‘maar’ of ‘echter’ voor een contrast of aan ‘ten eerste’, ‘ten tweede’ en ‘ten derde’ of ‘ook’ en ‘bovendien’ bij een opsomming.
Interview student HBO

Tijdens je bezoek aan twee opleidingen interview je ook een HBO-student. Je werkt dat interview uit en neemt het op in je portfolio.

interview-met-hbo-student-voorbeeld-Download
Wat werkte je tot nu toe uit?

Je ligt goed op schema als je alle onderwerpen die tot en met de vorige bijeenkomst aan de orde kwamen hebt uitgewerkt.

Is het je gelukt een groepje te vormen of je aan te sluiten bij een groepje? Hebben jullie inmiddels gebrainstormd over uitstelgedrag of …. heb je het uitgesteld? Hebben jullie met elkaar de grootste ‘afleiders’ beschreven? En ook de strategieën besproken en beschreven waarmee je afleidend gedrag kunt voorkomen? Vergeet dan ook niet de gevolgen van uitstelgedrag te beschrijven.

Nog dit: houd het kort en bondig!


Zie ook https://lesned.net/typen-of-schrijven/