KD HBO – 2

Inhoud bijeenkomst 2

Korte terugblik vorige les
– Format portfolio
– Studievaardigheden
/ studietips
– Uitstelgedrag

Wat werkte je uit voor deze bijeenkomst?

– Het eerste deel van je logboek: beschrijving van de introductie (vrijdag) en een beschrijving van die online-bijeenkomst (zie bijlage 5 handleiding);
– Je hebt de verschillen in kaart gebracht tussen studeren op het MBO en HBO. In een schema heb je deze verschillen naast elkaar gezet en ingeleid met een tekst.
– Je hebt uitgezocht welke HBO-instellingen je gaat bezoeken; dat moeten er twee zijn.
– Je maakte een studiekeuzetest (die jou het meeste aansprak). Je hebt in je logboek beschreven welke test je hebt gedaan en hebt de resultaten beschreven.
– Met welke 3 tot 4 studenten heb je een groepje gevormd
?
Format portfolio

De opbouw van je portfolio zou er zo uit kunnen zien:

Portfolio deel 1 (periode 1) Download

Studievaardigheden & studietips

We bekijken dit intro-filmpje met studietips:

Een voorbeeld van een techniek waarmee je gefocust op je werk / opdracht blijft: de pomodoro-techniek

Wat werk je deze bijeenkomst uit?

Met jouw groepje (maximaal 4 studenten) brainstorm je over uitstelgedrag. Wat zijn de grootste ‘afleiders’ die ervoor zorgen dat je niet of te laat aan het werk gaat? Plaats voorbeelden van ‘afleiders’ (Netflix bijvoorbeeld) onder elkaar.
– Bespreek met je groepje de strategieën waarmee je afleidend gedrag kunt voorkomen. Beschrijf een aantal van deze strategieën. Zie het voorbeeld hierboven van de pomodoro-techniek.

– Bespreek met je groepje wat de gevolgen zijn van uitstelgedrag. Ga hierbij zoveel mogelijk uit van je eigen ervaring of die van jouw groepsleden. Beschrijf een aantal gevolgen.