KD HBO – 1.2

Inhoud les 1.2
– Uitleg portfolio
– Verschil MBO – HBO
– [ Voorbereiden hoorcollege ] – thuis

Portfolio
Een portfolio is een persoonlijk dossier waarin je beschrijft:
– wat je kan
– en waaruit dat blijkt (bewijzen)
– en hoe je jezelf verder wil ontwikkelen.

In de handleiding voor dit keuzedeel vind je twee formats: deel 1A en deel 1B

Voor de lessen op het Nova College is deel 1A en deel 1B van de handleiding van belang.


Leerdoelen voor dit keuzedeel

1 – De student past de STARR methode toe op zijn verkregen studievaardigheden.

zie reflecteren-volgens-de-starrt-methode-Download
2 – De student brengt de verschillen in kaart tussen studeren op het mbo en het hbo.
3 – De student reflecteert of hij/zij door kan en wil studeren op het hbo.
4 – Je leert samenwerken, tussentijdse evaluaties maken, elkaar feedback geven en deze ook krijgen en je leert alle procesfases te plannen en vast te leggen.

De handleiding


Je vindt de handleiding in Teams. Hieronder heb ik de handleiding geplaatst met geel gearceerde onderdelen die ik bespreek.

handleiding_vhbo_2021-bespreken-les-2-Download

Voorbeeld van een portfolio: portfolio-hbo-voorbereiding-voorbeeld Download
Wat werk je uit voor les 1.3?

– Het eerste deel van je logboek: beschrijving van de introductie (vorige week vrijdag) en een beschrijving van deze online-bijeenkomst (zie bijlage 5 handleiding);

– Je vraagt je af wat de verschillen kunnen zijn tussen studeren op het MBO of HBO. Je ontwerpt een schema waarin je deze verschillen naast elkaar zet.
Je bekijkt welke HBO-instellingen je (online waarschijnlijk) je gaat bezoeken; dat moeten er twee zijn.
– Je maakt een studiekeuzetest (je mag zelf gaan zoeken naar een test die jou het meest aanspreekt). Je beschrijft in het logboek welke test je hebt gedaan en publiceert (en beschrijft) de resultaten.

– En …: Je zult voor bepaalde opdrachten (voor het Nova en Inholland) moeten samenwerken. Daarom denk je na met wie je een groepje van 3 tot 4 studenten gaat vormen.