jaarprogramma Tata Proces

 

Jaarprogramma met:

 • Nu Nederlands
 • 3F deel A 3F (2F is examenniveau)
 • Schrijfopdrachten
 • Opdrachten spelling / werkwoorden
WEEK 6 3F-Lezen 1.1 Opdracht 1
3F-Lezen 1.1 Opdracht 2
3F-Lezen 1.1 Opdracht 3
3F-Lezen 1.1 Examenopdracht
3F-Luist/kijk 1.1 Opdracht 1
3F-Luist/kijk 1.1 Opdracht 2
3F-Luist/kijk 1.1 Opdracht 3
3F-Luist/kijk 1.1 Opdracht 4
2F-Lezen 1.1 Opdracht 1
2F-Lezen 1.1 Opdracht 2
2F-Lezen 1.1 Opdracht 3
2F-Lezen 1.1 Opdracht 4

WEEK 7 – afronden Nu Nederlands week 6

WEEK 8

 • Edmodo: maak een account aan met je mailaccount en een wachtwoord
 • GA NAAR: https://www.edmodo.com
 • Join a class: code cw2mcf
 • datum: 1-3-2018 – Column Smartphone Ben Tiggelaar
 • Lees Ben Tiggelaar – Smartphone
 • INLEVEREN BIJ ‘CREATE’ – TEXT TESPONSE
 • (1) Beschrijf in drie tot vier alinea’s welke tekst je hebt gelezen (wat is het onderwerp?); (2) beschrijf welke tips worden gegeven om smartphone-gebruik te verminderen; (3) bedenk zelf nog twee tot drie tips. (4) Welke apps gebruik je het meest privé? Welke voor je werk?
WEEK 8 3F-Lezen 1.1 Extra opdracht 1
3F-Lezen 1.1 Extra opdracht 2
3F-Lezen 1.1 Extra opdracht 3
3F-Lezen 1.2 Opdracht 1
3F-Luist/kijk 1.1 Examenopdracht
3F-Luist/kijk 1.1 Extra opdracht 1

2F-Lezen 1.3 Opdracht 4
2F-Lezen 1.3 Examenopdracht
2F-Lezen 1.3 Extra opdracht 1
2F-Lezen 1.3 Extra opdracht 2
2F-Lezen 1.3 Extra opdracht 3

WEEK 9 – geen les

WEEK 10 3F-Lezen 1.2 Opdracht 2
3F-Lezen 1.2 Opdracht 3
3F-Lezen 1.2 Examenopdracht
3F-Luist/kijk 1.1 Extra opdracht 2
3F-Luist/kijk 1.1 Extra opdracht 3

2F-Lezen 2.1 Opdracht 1
2F-Lezen 2.1 Opdracht 2
2F-Lezen 2.1 Opdracht 3

WEEK 11 – Schema werkwoorden – 1. WERKWOORDEN SCHEMA

WEEK 12 3F-Lezen 1.2 Extra opdracht 1
3F-Lezen 1.2 Extra opdracht 2
3F-Luist/kijk 1.2 Opdracht 1
3F-Luist/kijk 1.2 Opdracht 2

2F-Lezen 2.1 Examenopdracht
2F-Lezen 2.1 Extra opdracht 1
2F-Lezen 2.1 Extra opdracht 2
2F-Lezen 2.1 Extra opdracht 3
2F-Lezen 2.2 Opdracht 1
2F-Lezen 2.2 Opdracht 2

WEEK 13 – Lees: NRC_Handelsblad_20180317_1_08_4

Opdracht:

 1. Leg in een email uit waarom de inlichtingenwet ook wel ‘de sleepwet’ wordt genoemd.
 2. Geef een duidelijk argument voor of tegen die wet.
 3. Daarna weerleg je je eigen argument. Als je je eigen argument weerlegt, bedenk je wat een tegenstander van jouw argument zou vinden. Dat argument beschrijf je en je legt uit waarom volgens jou dit tegenargument niet belangrijker is dan jouw argument.

Inleveren: Edmodo 22 maart

WEEK 14 3F-Lezen 1.2 Extra opdracht 3
3F-Lezen 1.3 Opdracht 1
3F-Lezen 1.3 Opdracht 2
3F-Luist/kijk 1.2 Opdracht 3
3F-Luist/kijk 1.2 Examenopdracht

2F-Lezen 2.2 Opdracht 3
2F-Lezen 2.2 Examenopdracht
2F-Lezen 2.2 Extra opdracht 1
2F-Lezen 2.2 Extra opdracht 2

WEEK 15 – Opdracht Burgerschap

WEEK 16 3F-Lezen 1.3 Opdracht 3
3F-Lezen 1.3 Examenopdracht
3F-Luist/kijk 1.2 Extra opdracht 1
3F-Luist/kijk 1.2 Extra opdracht 2
3F-Luist/kijk 1.3 Opdracht 1

2F-Lezen 2.2 Extra opdracht 3
2F-Lezen 2.3 Opdracht 1
2F-Lezen 2.3 Opdracht 2
2F-Lezen 2.3 Opdracht 3

WEEK 17

1 – Lees deze columns

2 – Nu Nederlands

WEEK 18 – GEEN LES

WEEK 19
WEEK 20 3F-Lezen 1.3 Extra opdracht 1
3F-Lezen 1.3 Extra opdracht 2
3F-Lezen 1.3 Extra opdracht 3
3F-Lezen 1.1 Oefenopdracht 1
3F-Luist/kijk 1.3 Opdracht 2
3F-Luist/kijk 1.3 Opdracht 3
3F-Luist/kijk 1.3 Examenopdracht

2F-Lezen 2.3 Opdracht 4
2F-Lezen 2.3 Examenopdracht
2F-Luist/kijk 1.1 Opdracht 1
2F-Luist/kijk 1.1 Opdracht 2
2F-Luist/kijk 1.1 Opdracht 3
2F-Luist/kijk 1.1 Opdracht 4
2F-Luist/kijk 1.1 Examenopdracht

WEEK 21 – Lees:

https://www.groene.nl/artikel/verf-de-wereld-wit-en-zet-de-zon-uit

Opdracht:

 1. WELKE VOORBEELDEN VAN GEO-ENGINEERING WORDEN IN DE TEKST GENOEMD?
 2. GEEF BIJ ELK VOORBEELD EEN KORTE OMSCHRIJVING

Inleveren via Edmodo, ga naar 12 juli.

Verklarende woordenlijst bij de tekst

 • surrealistische ervaring = realistisch = echt, surrealistisch = alsof het niet echt is, droomachtig
 • mondiale klimaat = wereldwijd
 • zonder historisch precedent = zonder een eerder voorbeeld
 • Die tweegradengrens is arbitrair = denk maar een aan scheidsrechter, een arbiter, dus: betwistbaar
 • een flinke economische recessie = neergang, slechter wordende economie
 • voortekenen = signalen
 • negatieve emissies = een emissie is een ander woord voor ‘uitstoot’, in dit geval van schadelijke stoffen
 • is de praktijk weerbarstiger dan de theorie = moeilijker
 • opsouperen = gaat er helemaal aan op
 • capriolen = kunstjes
 • Officieel is er een moratorium van de Verenigde Naties op klimaatexperimenten = moratorium = verbod
 • een beetje in de smiezen hebben = opmerken, in de gaten hebben
 • De Engelse equivalent van de KNAW (Koninklijk Nederlandse Academie voor de Wetenschap) = equivalent = hetzelfde
 • Het is een belangrijke reden waarom solar radiation management, waar zwavelinjecties deel van uitmaken, nog huiveriger worden ontvangen dan het onttrekken van CO2 aan de lucht. = iets waar je bang van wordt
WEEK 22 3F-Lezen 1.2 Oefenopdracht 1
3F-Lezen 1.2 Oefenopdracht 2
3F-Lezen 1.3 Oefenopdracht 1
3F-Lezen 1.3 Oefenopdracht 2
3F-Luist/kijk 1.3 Extra opdracht 1
3F-Luist/kijk 1.3 Extra opdracht 2

2F-Lezen 2.3 Extra opdracht 1
2F-Lezen 2.3 Extra opdracht 2
2F-Lezen 2.3 Extra opdracht 3
2F-Lezen 2.1 Oefenopdracht 1
2F-Luist/kijk 1.1 Extra opdracht 1
2F-Luist/kijk 1.1 Extra opdracht 2

WEEK 23 – OPDRACHT LOOPBAAN – MONDIALE ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

 1.  Lees: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/03/ministers-g7-berispen-vs-omimportheffingen-a1605227
 2. Beschrijf in de mailomgeving van Edmodo (create text response): A – welk artikel je hebt gelezen; B –  wat de gevolgen kunnen zijn voor Tata Steel Beverwijk; C – wat de gevolgen kunnen zijn voor de specifieke afdeling waar jij op dit moment werkzaam bent. Schrijf 200 – 300 woorden; 4 alinea’s; tekst eindig je met een conclusie. Let op alinea-indeling en interpunctie.
 3. inleveren via Edmodo – inleverdatum 30 juni 2018
WEEK 24 3F-Lezen 2.1 Opdracht 1
3F-Lezen 2.1 Opdracht 2
3F-Luist/kijk 1.2 Oefenopdracht 1
3F-Luist/kijk 1.2 Oefenopdracht 2
3F-Luist/kijk 1.3 Oefenopdracht 1
3F-Luist/kijk 1.3 Oefenopdracht 2

2F-Lezen 2.2 Oefenopdracht 1
2F-Lezen 2.2 Oefenopdracht 2
2F-Lezen 2.3 Oefenopdracht 1
2F-Lezen 2.3 Oefenopdracht 2
2F-Lezen 3.1 Opdracht 1
2F-Luist/kijk 1.2 Opdracht 1
2F-Luist/kijk 1.2 Opdracht 2

 • WEEK 25
 • Lees: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/13/waarom-je-wel-naar-het-wk-wil-kijken-a1606549
 • Opdracht (alleen voor WK-volgers): 1 – Beschrijf welke twee teams je tijdens het WK volgt; 2 – Geef voor elk team tenminste een argument waarom het volgen van juist dit team aan te bevelen is; 3 – Beschrijf welke twee (over het algemeen goed presterende) deelnemende landen de halve finale niet gaan halen. Geef hiervoor per land twee argumenten. Tot slot: Wat was nou eigenlijk het mooiste WK-doelpunt ooit?
  • 6b3cd48d-3877-4a48-9f63-3c58b4ee907a.jpeg
WEEK 26
 1. Opdracht burgerschap week 23 ingeleverd en laten beoordelen?
WEEK 27 3F-Lezen 2.1 Examenopdracht
3F-Lezen 2.1 Extra opdracht 1
3F-Lezen 2.1 Extra opdracht 2
3F-Lezen 2.2 Opdracht 1

2F-Lezen 3.1 Opdracht 2
2F-Lezen 3.1 Opdracht 3
2F-Luist/kijk 1.2 Opdracht 3
2F-Luist/kijk 1.2 Examenopdracht

WEEK 28

 • Lees NRC – 2-7-2018 – Fusie
 • Zoek 1 krantenartikel over Tata Steel van tenminste 350 woorden dat niet ouder is dan twee maanden.
 • Deel de link op edmodo.com. Klik daarvoor op eplanner_appicon.png aan de rechterkant van de pagina. Inleverpunt (!): 31 juli.
 • Hoe doe je dit? Ga naar ‘Dien in’ en vervolgens naar ‘Create Text response’. Je kunt de link naar het artikel hier in plakken.
 • Beargumenteer waarom je juist dit kranten- (of weekblad-) artikel hebt uitgekozen.

https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/mbo/?menu=3_0

WEEK 37 3F-Lezen 2.2 Opdracht 2 –
3F-Lezen 2.2 Examenopdracht
3F-Lezen 2.2 Extra opdracht 1
3F-Lezen 2.2 Extra opdracht 2
3F-Lezen 2.3 Opdracht 1

2F-Lezen 3.1 Examenopdracht
2F-Lezen 3.1 Extra opdracht 1
2F-Lezen 3.1 Extra opdracht 2
2F-Luist/kijk 1.2 Extra opdracht 1
2F-Luist/kijk 1.2 Extra opdracht 2

WEEK 38

Lees: https://www.nrc.nl/complottheorieen

WEEK 39 3F-Lezen 2.3 Opdracht 2
3F-Lezen 2.3 Examenopdracht
3F-Lezen 2.3 Extra opdracht 1
3F-Lezen 2.3 Extra opdracht 2

2F-Lezen 3.1 Extra opdracht 3
2F-Lezen 3.2 Opdracht 1
2F-Lezen 3.2 Opdracht 2
2F-Luist/kijk 1.3 Opdracht 1
2F-Luist/kijk 1.3 Opdracht 2

WEEK 40

WEEK 41 3F-Lezen 2.3 Extra opdracht 3
3F-Lezen 2.1 Oefenopdracht 1
3F-Lezen 2.1 Oefenopdracht 2
3F-Lezen 2.2 Oefenopdracht 1
3F-Lezen 2.2 Oefenopdracht 2
3F-Lezen 2.3 Oefenopdracht 1
3F-Lezen 2.3 Oefenopdracht 2

2F-Lezen 3.2 Opdracht 3
2F-Lezen 3.2 Examenopdracht
2F-Luist/kijk 1.3 Opdracht 3
2F-Luist/kijk 1.3 Examenopdracht

WEEK 42

 • LEES:
 • 1) https://www.nrc.nl/ wie-betrokken-is-is-gelukkiger
 • 2) Hoe-weet-je-dat-het-tijd-is-om-te-gaan-a2417733
 • Opdracht: Beschrijf in een email aan een bekende (vriend, vriendin, collega, familielid, enzovoorts) welke twee artikelen je hebt gelezen; dit betekent dat je beschrijft waar de artikelen over gaan.
 • Je legt uit wat voor werk je bij Tata Steel doet.
 • Je geeft aan wat je prettig vindt aan je werk bij Tata Steel. Je geeft ook aan in hoeverre je bij je werk als (beginnend) proces-operator bent betrokken.
 • Je geeft drie tips waarmee je betrokkenheid bij je werk kan worden vergroot.
WEEK 44 3F-Luist/kijk 2.1 Opdracht 1
3F-Luist/kijk 2.1 Opdracht 2
3F-Luist/kijk 2.1 Opdracht 3
3F-Luist/kijk 2.1 Examenopdracht
3F-Luist/kijk 2.1 Extra opdracht 1
3F-Luist/kijk 2.1 Extra opdracht 2
3F-Luist/kijk 2.2 Opdracht 1

2F-Lezen 3.2 Extra opdracht 1
2F-Lezen 3.2 Extra opdracht 2
2F-Lezen 3.2 Extra opdracht 3
2F-Lezen 3.3 Opdracht 1
2F-Luist/kijk 1.3 Extra opdracht 1
2F-Luist/kijk 1.1 Oefenopdracht 1
2F-Luist/kijk 1.2 Oefenopdracht 1
2F-Luist/kijk 1.3 Oefenopdracht 1

WEEK 45

Oefenopdracht schrijfexamen 

Sinds een jaar ben je lid van voetbalclub AFC Niffo’s. Afgelopen week zijn daar (voor het eerst sinds lange tijd) weer spullen van andere leden gestolen en enkele dingen vernield. De voetbalclub heeft een website; je schrijft een tekst voor deze website. Het doel van je tekst? Je wilt je teamgenoten op dit probleem wijzen! (Het doel van je tekst moet voor de lezer direct duidelijk zijn).

In je tekst:
– beschrijf je de situatie (wat is er gebeurd?). Je geeft minimaal vier voorbeelden (van spullen die zijn vernield of gestolen);
– beschrijf je wat je hiervan vindt;
– beschrijf je (in 2 tot 3 zinnen) – hoe de situatie volgens jou zou moeten zijn;
– beschrijf je minimaal vier maatregelen die de voetbalclub kan nemen;
– beschrijf je daarnaast minimaal vier maatregelen die je teamgenoten zelf kunnen nemen;
– tenslotte vraag je om nog meer ideeën zodat het  probleem opgelost kan worden.

Schrijf je tekst. Je moet de gevraagde informatie zelf verzinnen.

 

WEEK 46 3F-Lezen 3.1 Opdracht 1
3F-Lezen 3.1 Opdracht 2
3F-Luist/kijk 2.2 Opdracht 2
3F-Luist/kijk 2.2 Examenopdracht

2F-Lezen 3.3 Opdracht 4
2F-Lezen 3.3 Examenopdracht
2F-Luist/kijk 2.1 Extra opdracht 1

WEEK 47

WEEK 48 3F-Lezen 3.1 Examenopdracht
3F-Lezen 3.1 Extra opdracht 1
3F-Lezen 3.1 Extra opdracht 2
3F-Lezen 3.2 Opdracht 1
3F-Lezen 3.2 Opdracht 2

2F-Lezen 3.3 Extra opdracht 1
2F-Lezen 3.3 Extra opdracht 2
2F-Lezen 3.3 Extra opdracht 3
2F-Lezen 3.1 Oefenopdracht 1
2F-Lezen 3.1 Oefenopdracht 2
2F-Lezen 3.2 Oefenopdracht 1
2F-Lezen 3.3 Oefenopdracht 12F-Luist/kijk 2.1 Extra opdracht 2

WEEK 49 – leren voor toets

WEEK 50: Opdracht 1

 • 1) Is de schrijver voor of tegen de veranderingen wat ‘Zwarte Piet’ betreft? Citeer een zin waaruit dat ‘voor’ of ‘tegen’ blijkt.
 • 2) De 3e alinea begint met een signaalwoord. Welk signaalwoord is dat?
 • 3) Welke twee tekstgedeelten worden door dit signaalwoord verbonden?
 • 4) Wat verwijt de schrijver de tegenstanders van ‘Zwarte Piet’? Beschrijf dit in je eigen woorden.
 
WEEK 50

 

3F-Lezen 3.2 Examenopdracht
3F-Lezen 3.2 Extra opdracht 1
3F-Lezen 3.2 Extra opdracht 2
3F-Lezen 3.3 Opdracht 1
3F-Lezen 3.3 Opdracht 2

2F-Lezen 4.1 Opdracht 1
2F-Lezen 4.1 Opdracht 2
2F-Lezen 4.1 Opdracht 3
2F-Luist/kijk 2.2 Opdracht 1
2F-Luist/kijk 2.2 Opdracht 2

3F-Lezen 3.3 Examenopdracht
WEEK 2-3
3F-Lezen 3.3 Examenopdracht
3F-Lezen 3.3 Extra opdracht 1
3F-Lezen 3.3 Extra opdracht 2
3F-Lezen 3.1 Oefenopdracht 1
3F-Lezen 3.1 Oefenopdracht 2
3F-Lezen 3.2 Oefenopdracht 1
3F-Lezen 3.3 Oefenopdracht 1
3F-Lezen 3.3 Oefenopdracht 2

2F-Lezen 4.1 Opdracht 4
2F-Lezen 4.1 Examenopdracht
2F-Lezen 4.1 Extra opdracht 1
2F-Lezen 4.1 Extra opdracht 2
2F-Luist/kijk 2.2 Opdracht 3
2F-Luist/kijk 2.2 Examenopdracht
2F-Luist/kijk 2.2 Extra opdracht 1

 

3F-Luist/kijk 2.2 Extra opdracht 1
3F-Luist/kijk 2.3 Opdracht 1
3F-Luist/kijk 2.3 Opdracht 2
3F-Luist/kijk 2.3 Opdracht 3
3F-Luist/kijk 2.3 Examenopdracht
3F-Luist/kijk 2.3 Extra opdracht 1

2F-Lezen 4.1 Extra opdracht 3
2F-Lezen 4.2 Opdracht 1
2F-Lezen 4.2 Opdracht 2
2F-Luist/kijk 2.2 Extra opdracht 2
2F-Luist/kijk 2.3 Opdracht 1

X

3F-Lezen 4.1 Opdracht 1
3F-Lezen 4.1 Opdracht 2
3F-Luist/kijk 2.3 Extra opdracht 2
3F-Luist/kijk 2.3 Extra opdracht 3
3F-Luist/kijk 2.1 Oefenopdracht 1
3F-Luist/kijk 2.1 Oefenopdracht 2
3F-Luist/kijk 2.2 Oefenopdracht 1
3F-Luist/kijk 2.2 Oefenopdracht 2
3F-Luist/kijk 2.3 Oefenopdracht 1
3F-Luist/kijk 2.3 Oefenopdracht 2

2F-Lezen 4.2 Opdracht 3
2F-Lezen 4.2 Examenopdracht
2F-Lezen 4.2 Extra opdracht 1
2F-Lezen 4.2 Extra opdracht 2
2F-Luist/kijk 2.3 Opdracht 2
2F-Luist/kijk 2.3 Opdracht 3

X

 3F-Lezen 4.1 Examenopdracht
Opdracht met score – 25 min
3F-Lezen 4.1 Extra opdracht 1
Opdracht met score – 10 min
3F-Lezen 4.1 Extra opdracht 2
Opdracht met score – 12 min
3F-Lezen 4.2 Opdracht 1
Opdracht met score – 15 min
3F-Lezen 4.2 Opdracht 2
Opdracht met score – 20 min

2F-Lezen 4.3 Opdracht 3
2F-Lezen 4.3 Examenopdracht
2F-Luist/kijk 2.1 Oefenopdracht 1
2F-Luist/kijk 2.2 Oefenopdracht 1

X

 3F-Lezen 4.2 Examenopdracht
Opdracht met score – 25 min
3F-Lezen 4.2 Extra opdracht 1
Opdracht met score – 10 min
3F-Lezen 4.2 Extra opdracht 2
Opdracht met score – 10 min
3F-Lezen 4.3 Opdracht 1
Opdracht met score – 15 min
3F-Lezen 4.3 Opdracht 2
Opdracht met score – 20 min

2F-Lezen 4.3 Extra opdracht 1
2F-Lezen 4.3 Extra opdracht 2
2F-Lezen 4.3 Extra opdracht 3
2F-Lezen 4.1 Oefenopdracht 1
2F-Lezen 4.2 Oefenopdracht 1
2F-Lezen 4.3 Oefenopdracht 1
2F-Lezen 4.3 Oefenopdracht 2
2F-Luist/kijk 2.3 Oefenopdracht 1
2F-Luist/kijk 2.3 Oefenopdracht 2

X

 3F-Lezen 4.3 Examenopdracht
Opdracht met score – 20 min
3F-Lezen 4.3 Extra opdracht 1
Opdracht met score – 8 min
3F-Lezen 4.3 Extra opdracht 2
Opdracht met score – 10 min
3F-Lezen 4.4 Opdracht 1
Opdracht met score – 20 min
3F-Lezen 4.4 Opdracht 2
Opdracht met score – 20 min

X

 3F-Lezen 4.4 Examenopdracht
Opdracht met score – 25 min
3F-Lezen 4.4 Extra opdracht 1
Opdracht met score – 8 min
3F-Lezen 4.4 Extra opdracht 2
Opdracht met score – 10 min
3F-Lezen 4.1 Oefenopdracht 1
Opdracht met score – 5 min
3F-Lezen 4.2 Oefenopdracht 1
Opdracht met score – 5 min
3F-Lezen 4.3 Oefenopdracht 1
Opdracht met score – 5 min
3F-Lezen 4.4 Oefenopdracht 1
Opdracht met score – 8 min
 
WEEKAGENDA 1 – 2 – 2018 / 8 – 2 – 2018
 1. Account Edmodo aanmaken. Ga naar: https://www.edmodo.com
 2. ‘JOIN CLASS’ met code: qfhf9r
 3. Elke tekst heeft een onderwerp en over dat onderwerp wordt iets gezegd. Datgene wat er over het onderwerp wordt gezegd, is de hoofdgedachte. Je vindt de hoofdgedachte door eerst te bedenken wat het onderwerp van de tekst is en vast te stellen wat voor soort tekst het is.
  • Als het een uiteenzetting is, moet je bedenken wat de belangrijkste informatie over dat onderwerp is.
  • Bij een betoog is moet je jezelf afvragen wat de schrijver van het onderwerp vindt.
  • En als het een beschouwing is, moet je je afvragen waarover moet ik van de schrijver een mening vormen.

  Het antwoord op deze vragen is de hoofdgedachte van de tekst. Deze hoofdgedachte moet je in één zin noteren.

 4. Opdracht: Noteer van een column de hoofdgedachte (niet de column over de Porsche!)
 5. Column – De kans dat we ons gaan vervelen lijkt me klein
 6. Column – Elke daalder waard voor wie niet zonder kan
 7. Column – Financiële vrijheid? Zet jezelf klem
 8. Opdracht: Lezen en betekenis van geel gearceerde woorden omschrijven: De Groene Amsterdammer 5-2018

Je opdracht over je in bij Edmodo, datum 1 februari 2018

WEEKAGENDA 25-01-2018

Deze week wordt je zelfportret met je besproken? Voor deze les lees je de volgende teksten:

 • * ‘De banen zoals we die we nu kennen, gaan verdwijnen_
 • In de tekst staat:

  „Deze supersterbedrijven produceren niet een beter product, ze produceren een betere marktplaats: een marktplaats die rijk is aan data en een markt waar algoritmes goed werken om beslissingen te nemen op basis van al die data. ‘Data’ is het sleutelwoord. En deze bedrijven zijn nog maar het begin. Je ziet dat dit soort datarijke marktplaatsen steeds meer sectoren gaan overnemen. Je ziet ze ook ontstaan voor freelancers, taxichauffeurs, programmeurs, logo-ontwerpers, tekstschrijvers. Wat zegt dat? Het is een heel krachtige verandering: het maakt namelijk traditionele bedrijven overbodig.”

  Leg in ongeveer 125 woorden uit of het bovenstaande ook geldt voor de branche waarin jij gaat werken of de branche waarin je hebt gewerkt.

 • Bekijk eerst: https://www.youtube.com/watch?v=Su9NCHN6-x8
 • * Politiek – Een analyse over Donald Trump
WEEKAGENDA 18-01-2018 – ZELFPORTRET

Je schrijft een zelfportret van 450 – 500 woorden. In deze tekst gebruik je 10 woorden die je bij jou vindt passen en vijf woorden die je niet direct bij jou vindt horen. Deze woorden staan onderaan de opdracht. Het moet een echte tekst worden, waarbij je de gebruikte woorden onderstreept:

Voorbeeld: Ook ben ik optimistisch, wat blijkt uit het feit dat ik me vorig jaar geen zorgen heb gemaakt of ik bij Tata Steel zou worden aangenomen. Misschien komt dat ook doordat ik een doorzetter ben.

In je tekst let je op zaken als alinea-indeling, interpunctie en spelling. Tijdens de lessen Nederlands zal hier aandacht aan worden besteed. Zie voor de woorden die je in je tekst verwerkt de woordenlijst hieronder.

De volgende onderwerpen zullen in je zelfportret aan bod moeten komen:

 1. Dit ben ik! Vertel wie je bent, geef je naam, leeftijd, enz.;
 2. Wat is je vooropleiding?
 3. Waar woon je? Vertel over je woonplaats, afstand huis – Tata Steel, hoe kom je naar school;
 4. In verband met de storm van vandaag: beschrijf je reis.
 5. Met wie woon je samen? Vertel iets (hetgeen je kwijt wil) over je familie, vriend of vriendin;
 6. Huisdieren?
 7. Wat zijn je hobby’s? Wat doe je in je vrije tijd?
 8. Heb je eerder gewerkt? Zo ja, waar?  Waarom heb je gekozen voor de opleiding Procestechniek?
 9. Wat wil je na de opleiding met je diploma op zak gaan doen? Werken, vervolgopleiding, etc.
 10. Als laatste vraag: betaal je nog in Euro’s of ben je overgestapt de Bitcoin?

Woordenlijst Kwaliteiten, Leer- en Verbeterpunten

Doorzettingsvermogen Nauwkeurig
Geduldig Respectvol
Leidinggevend Representatief
Organiserend Bescheiden
Logisch denkend Mensenkennis
Creatief Samenwerkend
Rustig Initiatiefrijk
Gevoelig Sturend
Netjes Extravert
Vriendelijk Goed kunnen praten
Origineel Rekenvaardig
Zelfverzekerd Betrouwbaar
Doelgericht Technisch inzicht
Zelfvertrouwen Eerlijk
Energiek Focus
Handig Sportief
Ambitieus Tact
Accuraat Goed luisterend
Stressbestendig Zelfdiscipline
Gevoel voor humor bezittend Aardig
Aanpassingsvermogen Evenwichtig
Moedig Loyaal
Goed geheugen Diplomatiek
Optimistisch Zelfstandig
Vindingrijk Optimistisch
Spontaan Klantgericht
Vredelievend
Sociaal gevoelig

Schermafbeelding 2017-11-03 om 15.49.42

 

2017-10-29-PHOTO-00001805