Sollicitatiebrief in schema

Naam
Adres
Postcode Woonplaats

2 regels overslaan

Plaats, datum

2 regels overslaan

Naam bedrijf / instelling
T.a.v.
Functie
Adres
Postcode woonplaats

1 regel overslaan

Betreft:

1 regel overslaan

Geachte heer/mevrouw, of: Achternaam, 

1 regel overslaan

Inleiding = Aanleiding of Doel van je brief: stage. Je noemt de periode waarin je stage mag lopen.

1 regel overslaan

Kern = Alinea 1: Je gaat in op de eisen
van het bedrijf (of van het beroep) en
jouw wensen. Eis 1, 2, 3, enz. en wens 1, 2, 3, enz.

1 regel overslaan

Alinea … : Waarom ben jij geschikt? Reden 1, 2, enz.

1 regel overslaan

Alinea … : Motivering voor juist deze functie of dit beroep.
Je bent goed in / of hebt ervaring met: Taak 1, 2, enz.

1 regel overslaan

Alinea … : Motivering voor dit specifieke bedrijf. Motief 1, 2, enz.

1 regel overslaan

Slot: Conclusie: Geschikt / Verzoek: uitnodiging gesprek

1 regel overslaan

Met vriendelijke groet,
Voorletter + Achternaam

3 0f 4 regels overslaan (onderaan de pagina)

Bijlage: curriculum vitae