AGENDA LBBMO882

VANDAAG: LES 9 (WEEK 46)
LES 1
 • Vrij lezen. 
LES 2
Mededeling licentie studiemeter (2-jarige licentie), daarna:

Schermafdruk 2019-09-06 12.08.57.png

Een betoog heeft altijd de volgende opbouw:

1e alinea

Je legt uit wat de begrippen betekenen; legt daarna de situatie uit (wat heb je gezien?) en geeft jouw mening (of wat je ziet nurture of nature is) met twee argumenten.

 • laatste 30 minuten van de les:
 • opdracht schrijven bespreken (individueel):
 • https://lesned.net/schrijven-zelfportret-lab/
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/ en leest het eerste hoofdstuk van ‘De Vanger in het Graan.”
LES 3

– 1 –

– 2 –

 • Studiemeter:Via Starttaal online 3F
 • Werkwoordspelling gecombineerd
 • Oefening 1 t/m 3 allemaal groen

– 3 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/ en leest het eerste hoofdstuk van ‘De Vanger in het Graan” van J.D. Salinger.
 • Nog geen boek en Salinger gelezen?
 • Lees Haruki Murakami:
LES 4

– 1 –

– 2 –

– 3 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/
LES 5

– 1 –

– 2 –

– 3 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/
LES 6

– 1 –

– 2 –

– 3 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/
LES 7

– 1 –

– 2 –

 • Je leest je betoog na en verbetert het.
 • Je vormt een ‘duo-schrijfgroep’.
 • Je bespreekt elkaars betoog. Klopt de zinsbouw?
 • Inleveren: Ga naar www.edmodo.com
 • Naar eplanner_appicon (rechterkant webpagina)
 • Inleverpunt: ga naar 18 oktober Betoog Vitaal 

Wat was de opdracht?

– 3 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • opdrachten schrijven worden besproken (individueel):
 • je opdracht stuur je naar: labtechniek@gmail.com
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Let op: Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Je gaat naar https://lesned.net/boeken-verhalen/
LES 8

– 1 –

– 2 –

– 3 –

 • Betoog inleveren: Ga naar www.edmodo.com
 • Naar eplanner_appicon (rechterkant webpagina)
 • Inleverpunt: ga naar 18 oktober ‘Betoog Vitaal’

Wat was de opdracht?

– 4 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Boekentipshttps://lesned.net/boeken-verhalen/
LES 9

– 1 –

– 2 – Werkwoorden

 

– 3 –

 • Artikelen lezen en aantekeningen maken.

Theorie:

 • Uiteenzetting: een bepaald verschijnsel zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk op papier zetten, het is een objectieve tekst die zoveel mogelijk feiten weergeeft. De eigen mening wordt weggelaten.
 • Beschouwing: een subjectieve tekst waarin feiten worden weergegeven gekleurd met de eigen mening en die van anderen. Het doel is niet om de lezer te overtuigen, die moet zelf zijn mening bepalen.
 • Betoog: subjectieve tekst met een redenering, ondersteund met feiten, bedoeld om de lezer te overtuigen. Een betoog eindigt vaak met een conclusie.
 1. https://www.trouw.nl/opinie/de-pietendiscussie-gaat-over-de-vraag-wie-hoort-erbij-wie-niet~ba70f02c/
 2. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/11/zwarte-piet-zwart-verdriet-a3979889

– 4 –

 • laatste 30 tot 40 minuten van de les:
 • Vrij lezen. We eindigen elke les met lezen. Je neemt een boek mee (eventueel digitaal) dat je aan het lezen bent of gaat lezen. Alles mag, zolang het maar geen studieboek van school is.
 • Boekentipshttps://lesned.net/boeken-verhalen/