Voorbeeld van een lesprogramma op een website van WordPress

boeken_lezen   Met een website van WordPress deel je – na enige studie – eenvoudig lesprogramma’s met studenten. Een jaarprogramma is vaak een statische aangelegenheid. Voor het vak Nederlands is wekelijks een creatieve aanvulling nodig. Het aanbieden van actuele teksten is belangrijk; dat verhoogt namelijk de bereidwilligheid van studenten om te lezen.

Hieronder staat een voorbeeld van een deel van een lesprogramma voor een MBO-klas niveau 4, leerjaar 1.      

WEEKAGENDA / 26-9-2017
 1. Recensie schrijven – Je begint met: ‘Geef me ’s ongelijk’ van regisseur Laura Hermanides is een Teledoc film over de vijftienjarige Julius die van school wordt gestuurd. Hij moet werken aan gedragsverandering, minder blowen en zijn mening voor zich houden. Maar ….
 2. Documentaire: https://www.2doc.nl/geef-me-s-ongelijk.html
 3. Inleveren recensie via Edmodo: code a8vf2v
 4. woordenlijst: dropbox
WEEKAGENDA / 19-9-2017
 1. Oefenen signaalwoorden: https://quizlet.com/200098298/learn
 2. oefening signaalwoorden
 3. Tekst Irma
 4. Opdrachten Irma
 5.  Signaalwoorden: zie hieronder
Signaalwoord Tekstrelatie
omdat, doordat, want, immers, namelijk, vanwege, wegens, door, de oorzaak/reden is… een oorzaak/reden
zodat, daardoor, daarom, dus, dit leidt tot, het gevolg/resultaat/effect (daarvan) is, hierdoor een gevolg
eerst, hierna, daarna, vervolgens, ten slotte, ten eerste, ten tweede, voordat, nadat, vroeger, later, oorspronkelijk een volgorde
om … te, opdat, daartoe, met de bedoeling te, de bedoeling is, voor.. een doel
door … te, door middel van, met behulp van, daarmee, met, op die/deze manier een middel
als, indien, wanneer, onder voorwaarde dat, mits een voorwaarde
ook, eveneens, hetzelfde een overeenkomst
maar, echter, daarentegen, hoewel, toch, daarentegen, anderzijds, in tegenstelling tot, hoewel, tenzij, eveneens een tegenstelling
en, ook, ten eerste, ten tweede, een ander.., bovendien, ook, verder, eveneens, daarnaast, evenals, maar ook, tevens een opsomming
dus, vandaar, om die redenen, dan ook, aldus, concluderend, kortom een conclusie
hier, waarop, daar, waarvandaan, waarin plaats
toen, eerst, vervolgens, ten slotte, terwijl, daarna, vroeger, later, nu, dan, als, al, bijna chronologisch verband (tijd)

 

daardoor, doordat, door, waardoor, zodat, ten gevolge van, vervolgens oorzaak en gevolg
kortom, samenvattend, al met al, met andere woorden samenvatting
zoals, hetzelfde, als, in vergelijking met vergelijking
bijvoorbeeld, zoals, zo, ter illustratie toelichting of voorbeeld
door middel van, om te, opdat, daartoe, daarmee doel en middel
want, omdat, daarom, namelijk, immers, aangezien, dus, daardoor reden of verklaring
als, indien, mits, stel dat voorwaarde
tenzij belemmerende omstandigheid
WEEKAGENDA / 12-9-2017
 1. Samenwerkopdracht tekst Robot
  1. NRC_Handelsblad_ 9-9-2017 (PDF) ‘Robots naar Mars sturen is makkelijker dan robots de was laten vouwen (WORD)
  2. Groepsopdracht – In groepjes van 4 onderzoeken jullie de volgende vraag: In hoeverre wordt er in de logistiek gebruik gemaakt van ‘robots’? Per groep noteren jullie 5 voorbeelden.
 2. Opdracht ‘Dit ben ik” – Zelfportret
 3. Tekstbestand in WORD maken. Titel: Woordenlijst Nederlands. Je typt de woorden van de vorige les – met betekenis! – over. Sla dit document op in Dropbox, Google Drive of op een andere externe schrijf.
WEEKAGENDA / 5-9-2017
 • Foto-opdrachten: onderschrift bedenken
 • Opdracht ‘Dit ben ik” – Zelfportret

lesned
  terug naar                                                                                                                        Unknown-1